wiki:cs/LaboratorniSeminar

Version 262 (modified by Ales Horak, 4 years ago) (diff)

--

Laboratorní seminář

Laboratorní seminář slouží primárně k prezentaci činnosti aktivních spolupracovníků laboratoře: čím se zabývají, jaké mají výsledky, jaké případné problémy, které dílčí úkoly nestíhají řešit a uvítali by spolupráci někoho dalšího atd. Nepravidelně a spíše výjimečně lze očekávat i prezentace spřízněných pracovišť.

Seminář se koná ve čtvrtek ve 14:00 hodin v B203 (jaro 2018) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLP Centra, nebo o relevantní problematice) získat tři kredity. O souhlas se zápisem předmětu je nezbytné zažádat prostřednictvím IS MU.

Žádané příspěvky:

Nabídka příspěvku:

  • Luboš Popelínský, Pavel Veselý: Anomaly detection in text (after Guthries)
  • Serge Sharoff: Reliable classification of web genres

Zajistí občerstvení (nepřišli nebo přesunuli svůj příspěvek méně než 24 h před termínem):

  • X

Program semináře v podzimním semestru 2018

datum program

20.9.

program semináře na tento semestr

27.9.

4.10.

11.10.

18.10.

25.10.

1.11.

8.11.

15.11.

22.11.

29.11.

6.12.

13.12.

Program semináře v jarním semestru 2018

datum program

22.2.

program semináře na tento semestr

1.3.

Vojtěch Mrkývka: Outlier detection in US president speeches
Zuzana Nevěřilová: Workshop PoznejFI for high school students

8.3.

Adam Rambousek: Towards - Thesauri for governmental offices

15.3.

Pavel Veselý: Using NLP tools in anomaly detection

22.3.

Vít Suchomel: New Czech web corpus, Web crawling, Genres in web documents

29.3.

Zuzana Nevěřilová: CICLING 2018

5.4.

Vojta Kovář: On word sense induction (30')
Ondřej Herman: On word sense induction II

12.4.

Matin Víta: Attention based CNNs for recognizing Faceted Entailment

19.4.

Aleš Horák: On Siamese Neural Networks
Terézia šulganová: Logical analysis of English sentences
Hien Thi Ha: Extracting structure of scanned invoices

26.4.

Josef Hlaváč, DGT EU: DGT, its way of working and its needs

3.5.

Michal Měchura: What's new in Lexonomy
Adam Gonda: Extrakce definic
Lucie Findejsová: Naming animal kinds and their representatives: patterns and their relationship to frequency

10.5.

Daša Kušniráková: Question classification
Marek Medveď: ILP for outlier detection

17.5.

Marie Stará: Automatic creation of dictionary definitions
Jiří Mauritz: Automatic Classification of Legal Documents


Je možné si prohlédnout i program semináře v dřívějších semestrech.

Attachments (14)