wiki:cs/LaboratorniSeminar

Version 202 (modified by Ales Horak, 7 years ago) (diff)

--

Laboratorní seminář

Laboratorní seminář slouží primárně k prezentaci činnosti aktivních spolupracovníků laboratoře: čím se zabývají, jaké mají výsledky, jaké případné problémy, které dílčí úkoly nestíhají řešit a uvítali by spolupráci někoho dalšího atd. Nepravidelně a spíše výjimečně lze očekávat i prezentace spřízněných pracovišť.

Seminář se koná ve středu ve 12:00 hodin v B203 (podzim 2017) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLP Centra, nebo o relevantní problematice) získat tři kredity. O souhlas se zápisem předmětu je nezbytné zažádat prostřednictvím IS MU.

Žádané příspěvky:

Nabídka příspěvku:

  • X

Zajistí občerstvení (nepřišli nebo přesunuli svůj příspěvek méně než 24 h před termínem):

  • X

Program semináře v podzimním semestru 2017

datum program

20.9.

program semináře na tento semestr

27.9.

4.10.

11.10.

18.10.

25.10.

separátní
přednáška
26.10.

Serge Sharoff: Reliable classification of webgenres

1.11.

8.11.

15.11.

22.11.

29.11.

6.12.

13.12.

Program semináře v jarním semestru 2017

datum program

22.2.

program semináře na tento semestr
HaBiT Corpus Annotation results

1.3.

Aleš Horák: Manipulativní techniky propagandy v době internetu
Adam Rambousek, Michal Měchura: Budapešť COST meeting
Adam Rambousek, Michal Měchura: Nový český slovník

8.3.

Aleš Horák: Intergovernmental exchange programmes
Ondřej Herman: Word embeddings using Fasttext

15.3.

Vítek Suchomel: Genre Identification of Documents in a Large Web Corpus

22.3.

Aleš Horák: Joint Masters programme: Multilingual Digital Content studies

29.3.

Zuzana Nevěřilová: Build It, Break It The Language Edition
Aleš Horák: Environment for Communication-based AI, General AI Challenge, Machine Learning Meetup
Michal Měchura: Grammatical Framework
Marek Medveď: chatbot

5.4.

Zuzana Nevěřilová: NER

12.4.

Lukáš Banič: Budovanie frázových tezaurov pomocou CQL dotazov a modifikácie word2vec-u

19.4.

Lukáš Banič: POS-tagging using minimal training sets
Marek Medveď: GoodAI

26.4.

Vojtěch Kovář: Sketch Grammar development by non-native speaker
Michal Růžička: Sémantické vyhledávání dokumentů

3.5.

Vojtěch Mrkývka: TBA
Michal Štefánik: Klasifikace témat webových dokumentů. Postup a vyhodnotenie úspešností. Praktické postrehy z použitia nástrojov (gensim-preprocessing, -word2vec, -doc2vec, sklearn, tensorflow pre NN).

10.5.

Petr Mejzlík: Editor vertikálu

17.5.

Honza Rygl: Praktická demonstrace SIR (30 min)
Terézia Šulganová: TIL

24.5. 13:00

Miloš Jakubíček: a možná prijde i dizertačka;) (A víno, sýry a tak...)
subtopic: Syntactic and Logical Analysis of Natural Language and its Evaluation Methods


Je možné si prohlédnout i program semináře v dřívějších semestrech.

Attachments (14)