wiki:cs/LaboratorniSeminar

Version 194 (modified by xsuchom2, 6 years ago) (diff)
  1. 5.

Laboratorní seminář

Laboratorní seminář slouží primárně k prezentaci činnosti aktivních spolupracovníků laboratoře: čím se zabývají, jaké mají výsledky, jaké případné problémy, které dílčí úkoly nestíhají řešit a uvítali by spolupráci někoho dalšího atd. Nepravidelně a spíše výjimečně lze očekávat i prezentace spřízněných pracovišť.

Seminář se koná ve středu v 10:00 hodin v B203 (jaro 2017) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLP Centra, nebo o relevantní problematice) získat tři kredity. O souhlas se zápisem předmětu je nezbytné zažádat prostřednictvím IS MU.

Žádané příspěvky:

Nabídka příspěvku:

  • X

Zajistí občerstvení (nepřišli nebo přesunuli svůj příspěvek méně než 24 h před termínem):

  • X

Program semináře v jarním semestru 2017

datum program

22.2.

program semináře na tento semestr
HaBiT Corpus Annotation results

1.3.

Aleš Horák: Manipulativní techniky propagandy v době internetu
Adam Rambousek, Michal Měchura: Budapešť COST meeting
Adam Rambousek, Michal Měchura: Nový český slovník

8.3.

Aleš Horák: Intergovernmental exchange programmes
Ondřej Herman: Word embeddings using Fasttext

15.3.

Vítek Suchomel: Genre Identification of Documents in a Large Web Corpus

22.3.

Aleš Horák: Joint Masters programme: Multilingual Digital Content studies

29.3.

Zuzana Nevěřilová: Build It, Break It The Language Edition
Aleš Horák: Environment for Communication-based AI, General AI Challenge, Machine Learning Meetup
Michal Měchura: Grammatical Framework
Marek Medveď: chatbot

5.4.

Zuzana Nevěřilová: NER

12.4.

Lukáš Banič: Budovanie frázových tezaurov pomocou CQL dotazov a modifikácie word2vec-u

19.4.

Lukáš Banič: POS-tagging using minimal training sets
Marek Medveď: GoodAI

26.4.

Vojtěch Kovář: Sketch Grammar development by non-native speaker
Michal Růžička: Sémantické vyhledávání dokumentů

3.5.

Vojtěch Mrkývka: TBA
Michal Štefánik: Klasifikace témat webových dokumentů. Postup a vyhodnotenie úspešností. Praktické postrehy z použitia nástrojov (gensim-preprocessing, -word2vec, -doc2vec, sklearn, tensorflow pre NN).

10.5.

Dies academicus 2017

17.5.

Honza Rygl: Praktická demonstrace SIR (30 min)
Terézia Šulganová: TIL

Program semináře v podzimním semestru 2016

datum program

21.9.

program semináře na tento semestr
Michal Měchura: Lexonomy
workshop na UAA

5.10.

12.10.

Vítek Suchomel: Web crawling, DSL competition, Active learning for genre identification

19.10.

Pavel Rychly: Manatee

26.10.

Blanka Hanzlová: Antroponyms in Facebook group LARP CZ
Vít Baisa: obhajoba dizertace nanečisto (max 20 min)

2.11.

Ahmed Abdalla: Sentiment Polarity
Tomaž Erjavec: Slovene Academic Texts: Prototype Corpus and Research Plan

9.11.

Ondra Svoboda: PoS Tagging evaluation

16.11.

Adriana Babincova: Morphological variants - a problem of NLP

23.11.

Jakub Machura: Automatic Punctuation Detection

30.11.

Sandra Tukacova: Comparison of Czech and English WordNet(s)
Nikola Ljubešić: The Tweet(Cat|Geo|Pub) suite for collecting, analysing and publishing Twitter corpora
Darja Fišer: The JANES toolchain for processing non-standard language
Honza Rygl: NN in NLP

7.12.

Adam Rambousek: Recent news from Institute of Czech Language
Milos Jakubicek: TBA

14.12.

Marek Medved: AQA development
Vojta Kovar: Wine, cheese, Christmas songs and syntax
chatbot projekt


Je možné si prohlédnout i program semináře v dřívějších semestrech.

Attachments (14)