wiki:cs/LaboratorniSeminar

Version 12 (modified by xkocinc, 10 years ago) (diff)

--

Laboratorní seminář


Laboratorní seminář slouží primárně k prezentaci činnosti aktivních spolupracovníků laboratoře: čím se zabývají, jaké mají výsledky, jaké případné problémy, které dílčí úkoly nestíhají řešit a uvítali by spolupráci někoho dalšího atd. Nepravidelně a spíše výjimečně lze očekávat i prezentace spřízněných pracovišť.

Seminář se koná v úterý ve 12:00 hodin v laboratoři B203 (jaro 2014) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLPLab, nebo o relevantní problematice) získat tři kredity. O souhlas se zápisem předmětu je nezbytné zažádat prostřednictvím IS MU.

Žádané příspěvky:

  • Pavel Šmerk

Nabídka příspěvku:

  • X

Program semináře v jarním semestru 2014

datum program
18.2. program semináře na tento semestr

25.2.

Pavel Hančar: Hadoop a jine MapReduce v labu
Zuzka Nevěřilová: parafrázování a dr. Watsonson

4.3.

Vojta Kovář: něco o SETu
Martin Čarnogurský: nové webové rozhraní pro Synt

11.3.

Vítek Suchomel et al: extrakce termínů
Vítek Baisa: extrakce dvojjazyčné terminologie
Lucia Kocincová: NLP web - rýchla diskusia o zániku/ponechaní stránok

18.3.

Louis Wei-lun Lu, FF, MU: zpracování tchajwanštiny a čínštiny na MU
Honza Bušta: nlpunix -- stav a vize :)

25.3.

NLP robot
web nlp - pristup, notifikace, preklopeni?
Miloš Jakubíček: TBA
Matej Pavla: Question answering se syntaktickou analýzou
Vojta Kovář: něco o SETu -- dokončení

1.4.

Adam Rambousek: Tezaurus pro katastr
Štěpán Přichystal: Question Game

8.4.

Andrej Herich: Základní vyvozování v TILu
Lucia Kocincová: Parsovanie enTenTen aneb adaptácia MST a Malt Parseru na angličtinu

15.4.

Honza Bušta: něco o neologismech a idiomech

22.4.

Vítek Suchomel: detekce spamu na webu

29.4.

Marek Medveď: slovenský synt

13.5.

Honza Rygl: autorství a kurz vedení vědeckého týmu

Program semináře v podzimním semestru 2013

datum příspěvky
16. 9. program semináře na tento semestr
termíny RASLANu 2013
web NLP -- co zbývá udělat? (Lucka, VítekB, Zuzka)
nákupy HW
trička NLP
23. 9. Vítek Suchomel: stručné postřehy z konference Corpus Linguistics [10']
Pavel Rychlý, Miloš Jakubíček: Virtuální korpusy v Manatee [30']
Pavel Rychlý, Miloš Jakubíček: META-FORUM 2013 a 2014 [15']
30. 9. Aleš Jiroudek: Možnosti paralelizace s platformou CUDA
Zdeňka Sitová: Jak bylo na ESSLLI 2013
Vít Baisa, Vojtěch Kovář, Miloš Jakubíček: Workshop pro PLIN v Baldovci [15']
Zuzka Nevěřilová: Noc vědců
7. 10. Aleš Horák: Info schůzka oborů UMI a PLIN, přednáška na kolokviu
Vít Baisa: CAT a rozšiřování překladových pamětí
Lucia Kocincová: How to write competitive proposals
14. 10. Tomáš Čapek: nejspis NLP portal
21. 10. Laboratorní seminář není dokonalý
28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného Československa (1918) :)
4. 11. Zuzana Nevěřilová: Anotační hry/a
Vojta Kovář: Novinky ve SkE, v SETu a vůbec :)
11. 11. Vít Baisa: Novinky v CPA, SkE, drobnosti
Lucia Kocincová: Jak propagovat nejen projekty
18. 11. Martin Víta: Linked data in linguistics (a možná překlady inzerátů)
Marek Medvěď: Lexikální analýza v Syntu
25. 11. Vítek Suchomel: Spam v dokumentech z webu
Jirka Materna: word2vec aneb statisticka semantika trochu jinak
2. 12. Adam Rambousek: Slovník znakového jazyka
Vít Baisa: Pár postřehů z české Wikikonference
9. 12. Pavel Šmerk: TBA
Honza Rygl: Autor
16. 12. Lucia Kocincová: wine & cheese & koledy
Honza Bušta: Nové neologismy


Je možné si prohlédnout i program semináře v dřívějších semestrech.

Attachments (14)