TimelineMar 9, 2012:

9:03 PM Ticket #11 (add options to PDT2vert) created by Vašek
add options for: removing notes for lemmas output types (vertical, …
3:02 PM Ticket #10 (zero subjects in PDT2vert) created by Vašek
Add (default) option to pdtt2svert for generating tokens+markables for …
2:57 PM Ticket #6 (PDT2vert@aurora) closed by Vašek
fixed: Nainstalováno v adresáři: aurora:/nlp/projekty/pdt2vert/pdt2vert/ …

Mar 4, 2012:

2:48 PM Ticket #9 (CBLM článek na ACL 2015) created by Vít Baisa
Deadline konec února

Feb 29, 2012:

3:01 PM Ticket #8 (členové laboratoře do moin) created by Vít Baisa
vytvořit makro pro trac, který bude vypisovat z databáze seznam členů …
12:09 AM Ticket #7 (korpusy s koreferencí) created by Vašek
Vyhledat a obstarat korpusy s anotovanou koreferencí. V úvahu …

Feb 28, 2012:

11:59 PM Ticket #6 (PDT2vert@aurora) created by Vašek
Umístění PDT2vertu se základní dokumentací na auroru.
2:17 PM Ticket #5 (Článek na TSD, dvoufázové strojové učení) created by Jan Rygl
Místo ručně nastavené heuristiky u autorských charakteristik použít …

Feb 24, 2012:

3:03 PM Ticket #4 (článek TSD - WC Cleaner) created by Vít Baisa
napsat článek na TSD o diplomce - čištění stránek na základě …
3:02 PM Ticket #3 (NLP projekty stránka) created by Vít Baisa
zpřehlednit stránku s nlp projekty NLP centra
3:01 PM Ticket #2 (implementace CBLM) created by Vít Baisa
implementovat učící algoritmus s knihovnou networkx

Feb 22, 2012:

11:06 AM Ticket #1 (Vzorový projekt) created by Zuzana Nevěřilová
Změnit stránku projektu Visual Browser tak, aby byla VZOREM pro …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.