Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1 fixed Vzorový projekt Zuzana Nevěřilová Zuzana Nevěřilová
Description

Změnit stránku projektu Visual Browser tak, aby byla VZOREM pro ostatní projekty. Přidat: klíčová slova, demo, screenshot, odkazy na publikace do ISu, screencast?

#2 fixed implementace CBLM Vít Baisa Vít Baisa
Description

implementovat učící algoritmus s knihovnou networkx

#5 fixed Článek na TSD, dvoufázové strojové učení Jan Rygl Jan Rygl
Description

Místo ručně nastavené heuristiky u autorských charakteristik použít strojové učení a změřit rozdíl. Napsat o tom.

1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.