Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#22 Daniel Kahneman - Myšlení rychlé a pomalé new Vít Baisa defect major
#23 Stephen E. Nadeau - The neural architecture of grammar new Vít Baisa task major
#24 Customizace stránek projektů na google code new Vít Baisa task major
#27 Tweak game Uhádni to slovo new Vít Baisa task major
#32 Úklid v adresáři projektu Rozšiřování TM new xbusta1 task major
#35 Chyby a nejasnosti ve vyhodnocení u metod pro rozšiřování TM new Ales Horak defect major
Note: See TracQuery for help on using queries.