Portál Historické prameny na dosah zpřístupňuje širší veřejnosti prameny k dějinám českého středověku. Obsahuje dvě hlavní sekce: Edice, kde jsou zveřejněny digitalizáty tištěných edic středověkých pramenů včetně plných textů, a Regesty, přinášející přístupnou formou zpracované listiny a korespondenci, prozatím z husitské epochy. [více]

Nejvyhledávanější regesty


Kategorie edic