Portál Historické prameny na dosah zpřístupňuje širší veřejnosti prameny k dějinám českého středověku. Obsahuje dvě hlavní sekce: Edice, kde jsou zveřejněny digitalizáty tištěných edic středověkých pramenů včetně plných textů, a Regesty, přinášející přístupnou formou zpracované listiny a korespondenci, prozatím z husitské epochy. [více] Sekce Edice využívá naskenovaný materiál shromážděný na portálu Czech Medieval Sources online, který je zde zpřístupněn v uživatelsky přívětivější podobě s pokročilým rozpoznáním, možnostmi prohledávání a exportu textových částí.
Sekce Regesty nabízí vědecké abstrakty listin a listů k dějinám husitského období, které si lze prohlížet ve dvou režimech zobrazení – expertním a laickém. Regesty obsahují kompletní kritický aparát, který napomáhá k další práci s těmito dokumenty. Mimo jiné tak zde uživatel nalezne popisy pečetí, informace o dochování a odkazy na dosavadní edice, relevantní literaturu či případné digitalizáty a reprodukce. Výběrově jsou připojeny i kompletní přepisy a překlady dokumentů.
V obou sekcích je možné vyhledávat zadáváním jednoduchých nebo strukturovaných dotazů, případně pomocí osobního a místního rejstříku.
[méně]

Nejvyhledávanější regesty


Kategorie edic