documentation: s4.txt

File s4.txt, 220 bytes (added by Vojtěch Kovář, 14 years ago)
Line 
1Faxu    fax     NNIS2-----A----
2škodí   škodit_:T       VB-S---3P-AA---
3především       především       Db-------------
4přetížené       přetížený_^(*3it)       AAFS2----1A----
5telefonní       telefonní       AAFS2----1A----
6linky   linka   NNFS2-----A----