Changes between Version 1 and Version 2 of cs/ZpracovaniAudia


Ignore:
Timestamp:
Jul 1, 2014, 1:31:28 PM (8 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/ZpracovaniAudia

  v1 v2  
  1 = Zpracování audia = #Zpracov.2BAOE-n.2BAO0_audia
  2 [[BR]]    Jak si zálohovat zvuk z hudebních nosičů? Jak si převést vlasní hudbu  do formátů, které zredukují velikost na nezbytné minimum, avšak  zachovají patřičnou kvalitu? Následující stránky by měly obsahovat  jednoduché návody, jak na to. Pro operační systém Microsoft Windows je  zde zástupce z oblasti freeware, program '''CD-DA X-Tractor''' (http://sourceforge.net/projects/xtractor/). Oblast Linuxu zde zastupují programy '''ripperX''' a '''cdda2wav'''.  Nutno dodat, že softwareové vybavení v této oblasti je velmi bohaté.  Záleží tedy na každém jednotlivci a jeho preferencích. Poslední 2 odkazy  by měly obsahovat popisy hudebních formátů '''MPEG Audio Layer 3''' (MP3) a '''Ogg Vorbis''' (OGG). [[BR]] 
   1= Zpracování audia =
   2Jak si zálohovat zvuk z hudebních nosičů? Jak si převést vlasní hudbu  do formátů, které zredukují velikost na nezbytné minimum, avšak  zachovají patřičnou kvalitu? Následující stránky by měly obsahovat  jednoduché návody, jak na to. Pro operační systém Microsoft Windows je  zde zástupce z oblasti freeware, program '''CD-DA X-Tractor''' (http://sourceforge.net/projects/xtractor/). Oblast Linuxu zde zastupují programy '''ripperX''' a '''cdda2wav'''.  Nutno dodat, že softwareové vybavení v této oblasti je velmi bohaté.  Záleží tedy na každém jednotlivci a jeho preferencích. Poslední 2 odkazy  by měly obsahovat popisy hudebních formátů '''MPEG Audio Layer 3''' (MP3) a '''Ogg Vorbis''' (OGG).
  33
  4 === Microsoft Windows === #Microsoft_Windows
   4=== Microsoft Windows ===
  55
  6  * ''' [http://nlp.fi.muni.cz/cs/CD-DA_X-Tractor CD-DA_X-Tractor] '''    [[BR]]    
   6 * ''' [[cs/XTractor| CD-DA_X-Tractor]] '''   
  77
  88
  99
  10 === Debian GNU/Linux === #Debian_GNU.2FLinux
   10=== Debian GNU/Linux ===
  1111
  1212 * ''' [http://nlp.fi.muni.cz/cs/RipperX RipperX] '''   
  1313
  14 
  15  * ''' [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Cdda2wav Cdda2wav] '''  [[BR]]   
   14 * ''' [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Cdda2wav Cdda2wav] '''
  1615
  1716
  1817
  19 === Zvukové formáty === #Zvukov.2BAOk_form.2BAOE-ty
   18=== Zvukové formáty ===
  2019
  2120 * ''' [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Mpeg_audio_layer_3 Mpeg_audio_layer_3] '''   
  2221
  23 
  2422 * ''' [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Ogg_Vorbis Ogg_Vorbis] '''