Changes between Initial Version and Version 1 of cs/ZpracovaniAudia


Ignore:
Timestamp:
Feb 26, 2014, 3:48:12 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/ZpracovaniAudia

  v1 v1  
   1= Zpracování audia = #Zpracov.2BAOE-n.2BAO0_audia
   2[[BR]]    Jak si zálohovat zvuk z hudebních nosičů? Jak si převést vlasní hudbu  do formátů, které zredukují velikost na nezbytné minimum, avšak  zachovají patřičnou kvalitu? Následující stránky by měly obsahovat  jednoduché návody, jak na to. Pro operační systém Microsoft Windows je  zde zástupce z oblasti freeware, program '''CD-DA X-Tractor''' (http://sourceforge.net/projects/xtractor/). Oblast Linuxu zde zastupují programy '''ripperX''' a '''cdda2wav'''.  Nutno dodat, že softwareové vybavení v této oblasti je velmi bohaté.  Záleží tedy na každém jednotlivci a jeho preferencích. Poslední 2 odkazy  by měly obsahovat popisy hudebních formátů '''MPEG Audio Layer 3''' (MP3) a '''Ogg Vorbis''' (OGG). [[BR]] 
   3
   4=== Microsoft Windows === #Microsoft_Windows
   5
   6 * ''' [http://nlp.fi.muni.cz/cs/CD-DA_X-Tractor CD-DA_X-Tractor] '''    [[BR]]   
   7
   8
   9
   10=== Debian GNU/Linux === #Debian_GNU.2FLinux
   11
   12 * ''' [http://nlp.fi.muni.cz/cs/RipperX RipperX] '''   
   13
   14
   15 * ''' [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Cdda2wav Cdda2wav] '''  [[BR]]   
   16
   17
   18
   19=== Zvukové formáty === #Zvukov.2BAOk_form.2BAOE-ty
   20
   21 * ''' [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Mpeg_audio_layer_3 Mpeg_audio_layer_3] '''   
   22
   23
   24 * ''' [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Ogg_Vorbis Ogg_Vorbis] '''