wiki:cs/VerbaLex

Version 3 (modified by xrambous, 10 years ago) (diff)

--

VerbaLex

Valenční lexikon VerbaLex je v současnosti nejrozsáhlejší slovník českých valenčních rámců.

Co obsahuje

Obsahuje:

  • 6256 slovesných synsetů
  • 21032 literálů (sloveso + význam)
  • 10469 slovesných lemmat
  • 19247 ramců

Jak používat

autentizovaný přístup k HTML verzi: http://nlp.fi.muni.cz/verbalex/html3/

Aplikace

Seznam projektů, kde se používá VerbaLex:

Nový a lepší VerbaLex

Návrh nového xml. Bude konzistentní, jasné a přehledné. Všichni se v něm vyznají a budou ho mít rádi. Nebude mít nic společného s Vallexem. Popis je ve VerbaLexNoveXml?.

Chyby v databázi

Pokud jich bude moc, navrhuju vytvořit zvláštní stránku.

Nadbytečný slot

dopsat1, dopisovat1, psát9 ≈ AG <person:1> obla1 VERB obl PAT <person:1> obla3 COM <written communication:1> obli4 OBJ <object:1> optdo+i2 ABS <abstraction:1> optv+i6 psal milence do knihy báseň v próze

Sporné případy

napsat6 ≈ AG <person:1> obla1 VERB obl PAT <person:1> obla3 COM <written communication:1> obli4 OBJ <object:1> optdo+i2 učitelka napsala žákovi poznámku do žákovské knížky

Slovesné třídy

Předložky

Jednoznačné chyby v rámcích

rozkrájet 1: AG <person:1> a1 VERB SUBS <food:1> i4 INS <tool:1> i7 (INT <intention:1> | OBJ <container:1>) do+i2 nemá tam být intention, příklady jsou rozkrájel chleba nožem do mísy (pf) a rozkrajuje chleba do polévky (impf)

studit 1: vlhko kočku studilo do tlapek, VERB není na druhém místě

K diskusi lingvistické

Zde by bylo dobré uvést některé (i zdánlivé) nekonzistence k projednání. Buď se tím vyřeší, nebo si s nimi někdo další nebude muset lámat hlavu.

Jak vylepšit

Příklady

Nevím, jestli jsou všechny z korpusu, ale myslím, že by měly být. Bylo by dobré, aby příklad zaplňoval celý rámec, který popisuje.

Publikace

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip