Changes between Version 4 and Version 5 of cs/VerbaLex


Ignore:
Timestamp:
Jun 30, 2014, 11:28:21 AM (8 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/VerbaLex

  v4 v5  
  1616Seznam projektů, kde se používá !VerbaLex:
  1717
   18 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/watsonson/ Watsonson]
  1819
  1920== Chyby v databázi == #Chyby_v_datab.2BAOE-zi
  20 Pokud jich bude moc, navrhuju vytvořit zvláštní stránku.
  21 
  22 === Nadbytečný slot === #Nadbyte.2BAQ0-n.2BAP0_slot
  23 dopsat1, dopisovat1, psát9 ≈  AG  !<person:1> obla1 VERB obl PAT !<person:1> obla3 COM  <written !communication:1> obli4 OBJ !<object:1> optdo+i2 ABS  !<abstraction:1> optv+i6 psal milence do knihy báseň v próze
  24 
  25 == Sporné případy == #Sporn.2BAOk_p.2BAVkA7Q-pady
  26 napsat6 ≈  AG  !<person:1> obla1 VERB obl PAT !<person:1> obla3 COM  <written !communication:1> obli4 OBJ !<object:1> optdo+i2 učitelka napsala žákovi poznámku do žákovské knížky 
  27 
  28 === Slovesné třídy === #Slovesn.2BAOk_t.2BAVkA7Q-dy
  29 === Předložky === #P.2BAVk-edlo.2BAX4-ky
  30 === Jednoznačné chyby v rámcích === #Jednozna.2BAQ0-n.2BAOk_chyby_v_r.2BAOE-mc.2BAO0-ch
  31 rozkrájet  1: AG !<person:1> a1 VERB SUBS !<food:1> i4 INS  !<tool:1> i7 (INT !<intention:1> | OBJ !<container:1>)  do+i2  nemá tam být intention, příklady jsou  rozkrájel chleba nožem do mísy (pf) a rozkrajuje chleba do polévky (impf) 
  32 
  33 studit 1: vlhko kočku studilo do tlapek, VERB není na druhém místě
  34 
  35 == K diskusi lingvistické == #K_diskusi_lingvistick.2BAOk-
  36 Zde by bylo  dobré uvést některé (i zdánlivé) nekonzistence k projednání. Buď se tím  vyřeší, nebo si s nimi někdo další nebude muset lámat hlavu.
  37 
  38 == Jak vylepšit == #Jak_vylep.2BAWE-it
  39 === Příklady === #P.2BAVkA7Q-klady
  40 Nevím,  jestli jsou všechny z korpusu, ale myslím, že by měly být. Bylo by  dobré, aby příklad zaplňoval celý rámec, který popisuje.
   21[https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/wiki/private/VerbaLex VerbaLex trac]
  4122
  4223== Publikace == #Publikace
   24* HORÁK, Aleš, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Preparing VerbaLex Printed Edition. In ''Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013''. Brno: Tribun EU, 2013. s. 3-11, 9 s. ISBN 978-80-263-0520-0.
   25* NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Marek GRÁC. Common Sense Inference using Verb Valency Frames. In Sojka, Petr and Horák, Aleš and Kopeček, Ivan and Pala, Karel. ''Proceedings of 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue''. Berlin / Heidelberg: Springer, 2012. s. 328-335, 8 s. ISBN 978-3-642-32789-6. doi:10.1007/978-3-642-32790-2_40.
   26* RAMBOUSEK, Adam a Dana HLAVÁČKOVÁ. Extended VerbaLex Editor Interface Based on the DEB platform. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. ''Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011''. Brno: Tribun EU, 2011. s. 59-65, 7 s. ISBN 978-80-263-0077-9.
   27* HLAVÁČKOVÁ, Dana a Václav NĚMČÍK. Editing of VerbaLex. In ''Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010''. Brno: Masaryk University, 2010. s. 15--20, 6 s. ISBN 978-80-7399-246-0.
   28* NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Semantic Role Patterns and Verb Classes in Verb Valency Lexicon. In ''Proceedings of the 13th International Conference on Text, Speech and Dialog TSD 2010''. Heidelberg: Springer, 2010. s. 150-156, 7 s. ISBN 978-3-642-15759-2. doi:10.1007/978-3-642-15760-8_20.
   29* HLAVÁČKOVÁ, Dana. Počet lemmat v synsetech VerbaLexu. In ''After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing''. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2009. s. 91-99, 9 s. Neuveden. ISBN 978-80-7399-815-8.
   30* NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Exploring and Extending Czech WordNet and VerbaLex. In ''Proceedings of the RASLAN Workshop 2009''. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 69-82, 6 s. ISBN 978-80-210-5048-8.
   31* HLAVÁČKOVÁ, Dana. The Relations between Semantic Roles and Semantic Classes in VerbaLex. In ''Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007''. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 97-101, 118 s. ISBN 978-80-210-4471-5.
   32* HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK a Vladimír KADLEC. Exploitation of the VerbaLex Verb Valency Lexicon in the Syntactic Analysis of Czech. In ''Proceedings of 9th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2006)''. Berlin, Heidelberg: Springer, 2006. s. 85--92, 8 s. ISBN 3-540-39090-1.
   33* HLAVÁČKOVÁ, Dana a Aleš HORÁK. VerbaLex - New Comprehensive Lexicon of Verb Valencies for Czech. In ''Computer Treatment of Slavic and East European Languages''. Bratislava, Slovakia: Slovenský národný korpus, 2006. s. 107-115, 6 s. ISBN 80-224-0895-6.