Changes between Initial Version and Version 1 of cs/VerbaLex


Ignore:
Timestamp:
Mar 11, 2014, 1:39:00 PM (10 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/VerbaLex

  v1 v1  
   1= !VerbaLex = #VerbaLex-1
   2Valenční lexikon !VerbaLex je v současnosti nejrozsáhlejší slovník českých valenčních rámců.
   3
   4== Co obsahuje == #Co_obsahuje
   5Obsahuje:
   6
   7 * 6256 slovesných synsetů
   8 * 21032 literálů (sloveso + význam)
   9 * 10469 slovesných lemmat
   10 * 19247 ramců
   11
   12== Poštovní skupina == #Po.2BAWE-tovn.2BAO0_skupina
   13Poštovní skupina (mailing list, včetně archívu) věnovaná vývoji !VerbaLexu je dostupná na http://aurora.fi.muni.cz/mailman/listinfo/verbalex.
   14
   15== Jak používat == #Jak_pou.2BAX4A7Q-vat
   16autentizovaný přístup k HTML verzi: http://nlp.fi.muni.cz/verbalex/html2/
   17
   18== Aplikace == #Aplikace
   19Seznam projektů, kde se používá !VerbaLex:
   20
   21== Nový a lepší !VerbaLex == #Nov.2BAP0_a_lep.2BAWEA7Q_VerbaLex
   22Návrh nového  xml. Bude konzistentní, jasné a přehledné. Všichni se v něm vyznají a  budou ho mít rádi. Nebude mít nic společného s Vallexem. Popis je ve [https://nlp.fi.muni.cz/cs/VerbaLexNoveXml VerbaLexNoveXml].
   23
   24== Chyby v databázi == #Chyby_v_datab.2BAOE-zi
   25Pokud jich bude moc, navrhuju vytvořit zvláštní stránku.
   26
   27=== Nadbytečný slot === #Nadbyte.2BAQ0-n.2BAP0_slot
   28dopsat1, dopisovat1, psát9 ≈  AG  !<person:1> obla1 VERB obl PAT !<person:1> obla3 COM  <written !communication:1> obli4 OBJ !<object:1> optdo+i2 ABS  !<abstraction:1> optv+i6 psal milence do knihy báseň v próze
   29
   30== Sporné případy == #Sporn.2BAOk_p.2BAVkA7Q-pady
   31napsat6 ≈  AG  !<person:1> obla1 VERB obl PAT !<person:1> obla3 COM  <written !communication:1> obli4 OBJ !<object:1> optdo+i2 učitelka napsala žákovi poznámku do žákovské knížky 
   32
   33=== Slovesné třídy === #Slovesn.2BAOk_t.2BAVkA7Q-dy
   34=== Předložky === #P.2BAVk-edlo.2BAX4-ky
   35=== Jednoznačné chyby v rámcích === #Jednozna.2BAQ0-n.2BAOk_chyby_v_r.2BAOE-mc.2BAO0-ch
   36rozkrájet  1: AG !<person:1> a1 VERB SUBS !<food:1> i4 INS  !<tool:1> i7 (INT !<intention:1> | OBJ !<container:1>)  do+i2  nemá tam být intention, příklady jsou  rozkrájel chleba nožem do mísy (pf) a rozkrajuje chleba do polévky (impf) 
   37
   38studit 1: vlhko kočku studilo do tlapek, VERB není na druhém místě
   39
   40== K diskusi lingvistické == #K_diskusi_lingvistick.2BAOk-
   41Zde by bylo  dobré uvést některé (i zdánlivé) nekonzistence k projednání. Buď se tím  vyřeší, nebo si s nimi někdo další nebude muset lámat hlavu.
   42
   43== Jak vylepšit == #Jak_vylep.2BAWE-it
   44=== Příklady === #P.2BAVkA7Q-klady
   45Nevím,  jestli jsou všechny z korpusu, ale myslím, že by měly být. Bylo by  dobré, aby příklad zaplňoval celý rámec, který popisuje.
   46
   47== Publikace == #Publikace