wiki:cs/TopicRecognition

Version 2 (modified by Zuzana Nevěřilová, 10 years ago) (diff)

--

Rozpoznávání témat (Topic Recognition)

Cílem projektu je vytvořit podklady pro vyhodnocení programu, který rozpoznává témata. Rozpoznání témat je vychozím bodem v problematice zjišťování názoru (opinion analysis). Chceme vytvořit databázi ručně vyhledaných témat, podle které je možné otestovat program; budeme moci změřit pokrytí (kolik témat program rozpoznal stejně jako lidé a kolik jich "minul") i přesnost (jaká témata program rozpoznal ve shodě s ruční anotací a jaká poznal "navíc").

Témata (topics)

Tématem (topic) ve větě jsou takové fráze, které by bylo možné označit za klíčová slova (či obecněji za klíčové fráze). Každá věta může obsahovat více témat, ale je v pořádku, pokud neobsahuje žádné. Zatím nás zajímají pouze jmenné fráze a předložkové fráze (tj. ne slovesa ani příslovce).

Zadání lingvistického úkolu do IB030 Úvod do počítačové lingvistiky

Cílem je vytvořit část výše zmíněné databáze. Každý student přečte a vyhodnotí 70 krátkých textů (perexy z novinových zpráv) a vyznačí v nich témata - očekáváme, že jich bude v každém textu okolo pěti. Počítáme průměrně 5 minut na přečtení článku a výběr témat (ze začátku to zřejmě bude více, pak to půjde rychleji, jak si osvojíte pokyny). Následují pokyny k vypracování otázek.

 • každý anotátor dostane náhodný vzorek z perexů z nedávných novinových článků
 • klíčové fráze musí být jmenné nebo předložkové fráze, což znamená:
  • fráze musí být souvislý podřetězec v textu (frázi musíte uvést přesně tak, jak se v textu vyskytuje)
  • fráze musí obsahovat podstatné jméno (např. prezident) - tomuto podstatnému jménu říkáme hlava (head)
  • fráze může obsahovat více podstatných jmen, která rozvíjejí hlavu, v tom případě jsou součástí všechna - hlava i podstatná jména rozvíjející (např. prezident Francie)
  • fráze může obsahovat přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno (např. Česká republika, prezident Spojených států)
  • fráze může obsahovat příslovce, jen pokud rozvíjejí jmennou nebo předložkovou frázi či její část (např. velmi arogantní postoj), neočekáváme však mnoho výskytů
  • v případě přísudku jmenného se sponou, může fráze obsahovat pouze přídavné jméno, případně přídavné jméno rozvité příslovcem (např.
  • fráze může být rozvinuta předložkovou frází (např. mistrovství světa v krasobruslení)
  • fráze může být také předložková fráze (např. pro prezidenta Ukrajiny)
  • fráze by neměla obsahovat koordinaci (čárky nebo spojky), pokud nejde o ustálenou koordinaci (např. Trinidad a Tobago je OK, zatímco prezident a ministr ne)
  • fráze může obsahovat neslova (zkratky, číslice)
 • vybírejte maximální klíčové fráze, které je možné považovat za jeden celek (např. sedminásobný mistr světa Formule 1 Michael Schumacher), rozvití, která obsahují koordinaci nevybírejte (např. bývalý německý automobilový závodník a sedminásobný mistr světa Formule 1 Michael Schumacher jsou dva celky)
 • vybraná témata napište pod text přesně tak, jak jsou v textu, každé na nový řádek
 • ke každému tématu napište za dvojtečku jeho podobu v prvním pádě, případnou předložku samozřejmě odmažte (např. pro oba ministry -> oba ministři, nejlepším hráčem roku -> nejlepší hráč roku, k prezidentovi Ruska -> prezident Ruska)
 • z každého textu vyberte minimálně 3 témata (zejména u textů přehledových), maximálně 8 témat, v průměru 5 témat z jednoho textu
 • vybírejte témata od nejdůležitějšího po nejméně důležité, v tomto (vašem) pořadí je uveďte pod text

Volba témat je samozřejmě dost subjektivní. Uvedeným návodem se snažíme dosáhnout co největší shody. Při hodnocení úkolu bude splnění podmínek hrát velkou roli, zatímco subjektivita malou.

Pozitivní příklady

možná řešení následujícího textu:

Pracuje jako učitel, ale když ho někdo nazve vědcem, cestovatelem či fotografem, nesplete se. Profesor brněnské fakulty strojního inženýrství Miroslav Drückmiller má od nudného života rozhodně daleko. Na jeho poslední vědecké výpravě na Havaj se jeho týmu jako jedinému na světě podařilo vyfotit kometu Ison v těsné blízkosti slunce předtím, než se rozpadla.

kometu Ison:kometa Ison
Miroslav Drückmiller:Miroslav Drückmiller
na Havaj:Havaj
Na jeho poslední vědecké výpravě:jeho poslední vědecká výprava
brněnské fakulty strojního inženýrství:brněnská fakulta strojního inženýrství
učitel:učitel
kometu Ison:kometa Ison
Profesor brněnské fakulty strojního inženýrství Miroslav Drückmiller:profesor brněnské fakulty strojního inženýrství Miroslav Drückmiller
Na jeho poslední vědecké výpravě na Havaj:jeho poslední vědecká výprava na Havaj
jedinému na světě:jediný na světě
od nudného života:nudný život

Negativní příklady

Na brněnském výstavišti ve čtvrtek začal mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení Motosalon.

začal:začít

není jmenná fráze

oblečení Motosalon:oblečení Motosalon

není jedna jmenná fráze

mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení Motosalon

fráze neobsahuje za dvojtečkou první pád

mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení Motosalon:mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení Motosalon

fráze obsahuje koordinaci, správně by byla témata mezinárodní veletrh motocyklů a Motosalon

Přes sto padesát medailí ročně. Za třicet let jich studenti Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka v Brně nasbírali téměř pět a půl tisíce. Právě dnes si škola připomíná třicet let svojí existence. Oslavy začnou v sedm večer ve sportovní hale Sokola v Kounicově ulici.

téměř pět a půl tisíce medailí:téměř pět a půl tisíce medailí

není souvislý podřetězec v textu

studenti Sportovního gymnázia:studenti Sportovního gymnázia

neúplná fráce - jiný význam (zde je podstatné to, že jde o konkrétní gymnázium, tj. správně mělo být studenti Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka v Brně nebo studenti Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka)

Sokola v Kounicově ulici:Sokol v Kounicově ulici

neúplná fráze - jiný význam (správně je ve sportovní hale Sokola v Kounicově ulici nebo ve sportovní hale Sokola nebo Sokola)

Vyhodnocení úkolu

Za splnění úkolu můžete získat 0-20 bodů. Z vámi zpracovávaných textů bude náhodně vybráno několik, u nichž zkontrolujeme, zda vybraná témata splňují kritéria popsaná výše. Za každé vybrané téma splňující kritéria dostanete 1 bod, celkové body budou přepočítány do max.20 podle počtu kontrolovaných textů. Porušení globálních instrukcí (např. špatný formát souboru, zvolení tématu, které není souvislým podřetězcem textu) bude sankcionováno deseti zápornými body.

V případě nejasností a otázek se neváhejte obracet e-mailem na skupinovou adresu ib030ling@aurora.fi.muni.cz, která zahrnuje následující lidi:

Aleš Horák Zuzana Nevěřilová Vojtěch Kovář

Pamatujte, že nejhloupější otázka je ta, která zůstala nepoložena.

Na uvedenou adresu rovněž zašlete výsledek vaší práce.