wiki:cs/TopicRecognition

Version 1 (modified by Zuzana Nevěřilová, 10 years ago) (diff)

--

Rozpoznávání témat (Topic Recognition)

Cílem projektu je vytvořit podklady pro vyhodnocení programu, který rozpoznává témata. Rozpoznání témat je vychozím bodem v problematice zjišťování názoru (opinion analysis). Chceme vytvořit databázi ručně vyhledaných témat, podle které je možné otestovat program; budeme moci změřit pokrytí (kolik témat program rozpoznal stejně jako lidé a kolik jich "minul") i přesnost (jaká témata program rozpoznal ve shodě s ruční anotací a jaká poznal "navíc").

Témata (topics)

Tématem (topic) ve větě jsou takové fráze, které by bylo možné označit za klíčová slova (či obecněji za klíčové fráze). Každá věta může obsahovat více témat, ale je v pořádku, pokud neobsahuje žádné. Zatím nás zajímají pouze jmenné fráze a předložkové fráze (tj. ne slovesa ani příslovce).

Zadání lingvistického úkolu do IB030 Úvod do počítačové lingvistiky

Cílem je vytvořit část výše zmíněné databáze. Každý student přečte a vyhodnotí 70 krátkých textů (perexy z novinových zpráv) a vyznačí v nich témata - očekáváme, že jich bude v každém textu okolo pěti. Počítáme průměrně 5 minut na přečtení článku a výběr témat (ze začátku to zřejmě bude více, pak to půjde rychleji, jak si osvojíte pokyny). Následují pokyny k vypracování otázek.

 • každý anotátor dostane náhodný vzorek z perexů z nedávných novinových článků
 • klíčové fráze musí být jmenné nebo předložkové fráze, což znamená:
  • fráze musí být souvislý podřetězec v textu (frázi musíte uvést přesně tak, jak se v textu vyskytuje)
  • fráze musí obsahovat podstatné jméno (např. prezident) - tomuto podstatnému jménu říkáme hlava (head)
  • fráze může obsahovat více podstatných jmen, která rozvíjejí hlavu, v tom případě jsou součástí všechna - hlava i podstatná jména rozvíjející (např. prezident Francie)
  • fráze může obsahovat přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno (např. Česká republika, prezident Spojených států)
  • fráze může obsahovat příslovce, jen pokud rozvíjejí jmennou nebo předložkovou frázi či její část (např. velmi arogantní postoj), neočekáváme však mnoho výskytů
  • v případě přísudku jmenného se sponou, může fráze obsahovat pouze přídavné jméno, případně přídavné jméno rozvité příslovcem (např.
  • fráze může být rozvinuta předložkovou frází (např. mistrovství světa v krasobruslení)
  • fráze může být také předložková fráze (např. pro prezidenta Ukrajiny)
 • vybírejte maximální klíčové fráze, které je možné považovat za jeden celek (např. sedminásobný mistr světa Formule 1 Michael Schumacher), rozvití, která obsahují koordinaci nevybírejte (např. bývalý německý automobilový závodník a sedminásobný mistr světa Formule 1 Michael Schumacher jsou dva celky)
 • vybraná témata napište pod text, každé na nový řádek
 • ke každému tématu napište za dvojtečku jeho podobu v prvním pádě, případnou předložku samozřejmě odmažte (např. pro oba ministry -> oba ministři, nejlepším hráčem roku -> nejlepší hráč roku, k prezidentovi Ruska -> prezident Ruska)
 • z každého textu vyberte minimálně 3 témata (zejména u textů přehledových), maximálně 7 témat, v průměru 5 témat z jednoho textu
 • vybírejte témata od nejdůležitějšího po nejméně důležité

Pozitivní příklady

Negativní příklady

Vyhodnocení úkolu

Za splnění úkolu můžete získat 0-20 bodů. Z vámi zpracovávaných textů bude náhodně vybráno několik, u nichž zkontrolujeme, zda vybraná témata splňují kritéria popsaná výše. Za každé vybrané téma splňující kritéria dostanete 1 bod, celkové body budou přepočítány do max.20 podle počtu kontrolovaných textů. Porušení globálních instrukcí (např. špatný formát souboru, zvolení tématu, které není souvislým podřetězcem textu) bude sankcionováno deseti zápornými body.

V případě nejasností a otázek se neváhejte obracet e-mailem na skupinovou adresu ib030ling@aurora.fi.muni.cz, která zahrnuje následující lidi:

Aleš Horák Zuzana Nevěřilová Vojtěch Kovář

Pamatujte, že nejhloupější otázka je ta, která zůstala nepoložena.

Na uvedenou adresu rovněž zašlete výsledek vaší práce.