wiki:cs/TSDKonference

Version 3 (modified by xkocinc, 10 years ago) (diff)

--

Konference Text, Speech and Dialogue

Text, Speech and Dialogue (TSD) je konference zabývající se problémy zpracování přirozeného jazyka. V pořadatelství se pravidelně střídá Fakulta informatiky MU a Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Sborník příspevků z konference je od druhého ročníku vydáván nakladatelstvím Springer.

Témata konference se zabývají (většinou):

 • textovými korpusy a značkováním textu
 • problémy s přepisem mluvených korpusů
 • významovou desambigulací
 • souvislostmi mezi systémy zaměřenými na text a systémy zaměřenými na mluvenou řeč
 • problematikou rozboru textu, hlavně problémy rozboru mluvených textů
 • problematikou vícejazyčnosti, hlavně vícejazyčnými dialogovými systémy
 • získáváním informací a řazením podle tématiky textů
 • modelováním řeči
 • členěním řeči
 • rozpoznáváním řeči
 • řečí vytvořenou pomocí syntézy textu, syntézou dialogu
 • vývojem strategie dialogu
 • pomocnými technologiemi, založenými na řeči a dialogu
 • aplikovanými systémy a prostředky

Stránky jednotlivých ročníků konference: TSD 2014, TSD 20012, TSD 2010, TSD 2009, TSD 2008, TSD 2007, TSD 2006, TSD 2005, TSD 2004, TSD 2003, TSD 2002, TSD 2001, TSD 2000, TSD'99, TSD'98

Článek o TSD 2000 z Univerzitních novin