Changes between Initial Version and Version 1 of cs/TSDKonference


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2014, 3:11:52 PM (8 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/TSDKonference

  v1 v1  
   1= Konference Text, Speech and Dialogue = #Konference_Text.2C_Speech_and_Dialogue
   2Text,  Speech and Dialogue (TSD) je konference zabývající se problémy  zpracování přirozeného jazyka. V pořadatelství se pravidelně střídá [http://www.fi.muni.cz/ Fakulta informatiky] MU a [http://www.fav.zcu.cz/ Fakulta aplikovaných věd] Západočeské univerzity v Plzni. Sborník příspevků z konference je od druhého ročníku vydáván nakladatelstvím Springer. 
   3
   4Témata konference se zabývají (většinou):[[BR]] 
   5
   6 * textovými korpusy a značkováním textu   
   7 * problémy s přepisem mluvených korpusů   
   8 * významovou desambigulací   
   9 * souvislostmi mezi systémy zaměřenými na text a systémy zaměřenými na mluvenou řeč   
   10 * problematikou rozboru textu, hlavně problémy rozboru mluvených textů   
   11 * problematikou vícejazyčnosti, hlavně vícejazyčnými dialogovými systémy   
   12 * získáváním informací a řazením podle tématiky textů   
   13 * modelováním řeči   
   14 * členěním řeči   
   15 * rozpoznáváním řeči   
   16 * řečí vytvořenou pomocí syntézy textu, syntézou dialogu   
   17 * vývojem strategie dialogu   
   18 * pomocnými technologiemi, založenými na řeči a dialogu   
   19 * aplikovanými systémy a prostředky   
   20
   21Stránky jednotlivých ročníků konference: [http://www.tsdconference.org/tsd2014/ TSD 2014], [http://www.tsdconference.org/tsd2012/ TSD 20012], [http://www.tsdconference.org/tsd2010/ TSD 2010], [http://www.kiv.zcu.cz/tsd2009/ TSD 2009], [http://www.tsdconference.org/tsd2008/ TSD 2008], [http://liks.fav.zcu.cz/tsd2007/ TSD 2007], [http://www.tsdconference.org/tsd2006/ TSD 2006], [http://www.tsdconference.org/tsd2005/ TSD 2005], [http://www.tsdconference.org/tsd2004/ TSD 2004], [http://www.tsdconference.org/tsd2003/ TSD 2003], [http://www.tsdconference.org/tsd2002/ TSD 2002], [http://www.tsdconference.org/tsd2001/ TSD 2001], [http://www.tsdconference.org/tsd2000/ TSD 2000], [http://www.tsdconference.org/tsd1999/ TSD'99], [http://www.tsdconference.org/tsd1998/ TSD'98] 
   22
   23[http://nlp.fi.muni.cz/cs/Clanek Článek] o TSD 2000 z Univerzitních novin