Changes between Initial Version and Version 1 of cs/Slovniky


Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2015, 1:09:58 PM (7 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Slovniky

  v1 v1  
   1= Slovníky = #dict
   2[[Image(/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/debII_slovniky.png, align=right)]]
   3
   4Slovníky  jsou odjakživa základní pomůckou jazykovědců. Ovšem práce s nimi v  papírové podobě je zdlouhavá a nepraktická. Proto jedním z prvních  projektů CZPJ byla digitalizace klasických slovníků spisovného jazyka a  vývoj souboru pokročilých nástrojů pro zpracování slovníkových dat  označovaných souhrnně jako lexikografická stanice. Jedná se o systém,  který umožní odbornému uživateli pohodlný přístup k mnoha různým  lingvistickým zdrojům a poskytne mu aplikační prostředí pro vyhledávání a  editaci dat.
   5
   6Jedním z našich slovníkově zaměřených projektů je vývoj '''platformy DEB''',  která při použití architektury klient-server výše uvedené požadavky  splňuje. Příkladem klientské aplikace je prohlížeč slovníků '''DEBDict''',  ve kterém je kromě digitalizovaných slovníků k dispozici také několik  encyklopedií, onomastický a frazeologický slovník. Klienty pro DEB jsou webové aplikace.
   7
   8''Související projekty:''
   9
   10 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/deb2/ DEB II]
   11
   12 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/deb2/debdict/ DEBDict]
   13
   14 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/deb2/#debvisdic DEBVisDic]
   15
   16 * [http://nlp.fi.muni.cz/cs/VerbaLex VerbaLex]
   17
   18 * [http://metatrans.fi.muni.cz/ MetaTrans]
   19
   20 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/cpa/ CPA]