wiki:cs/Slovniky

Slovníky

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/debII_slovniky.png

Slovníky jsou odjakživa základní pomůckou jazykovědců. Ovšem práce s nimi v papírové podobě je zdlouhavá a nepraktická. Proto jedním z prvních projektů CZPJ byla digitalizace klasických slovníků spisovného jazyka a vývoj souboru pokročilých nástrojů pro zpracování slovníkových dat označovaných souhrnně jako lexikografická stanice. Jedná se o systém, který umožní odbornému uživateli pohodlný přístup k mnoha různým lingvistickým zdrojům a poskytne mu aplikační prostředí pro vyhledávání a editaci dat.

Jedním z našich slovníkově zaměřených projektů je vývoj platformy DEB, která při použití architektury klient-server výše uvedené požadavky splňuje. Příkladem klientské aplikace je prohlížeč slovníků DEBDict, ve kterém je kromě digitalizovaných slovníků k dispozici také několik encyklopedií, onomastický a frazeologický slovník. Klienty pro DEB jsou webové aplikace.

Související projekty

Další informace

Last modified 6 years ago Last modified on Mar 23, 2015, 1:17:29 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip