Changes between Version 11 and Version 12 of cs/SketchEngine


Ignore:
Timestamp:
Oct 22, 2014, 8:23:50 AM (8 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/SketchEngine

  v11 v12  
  11= Sketch Engine = #Sketch_Engine
  2 !SketchEngine (SkE) je software, který vyhledává ''word sketches'', sdružuje je na základě gramatických relací a vytváří z korpusu tesaury.
   2!SketchEngine (SkE) je software, který vyhledává slovní profily (''word sketches''), sdružuje je na základě gramatických relací a vytváří z korpusu tesaury.
  33
  44Více informací na http://www.sketchengine.co.uk/.
  55
  6 Přístup k SkE pro různé korpusy je http://ske.fi.muni.cz (nutná autentizace).
   6Přístup k SkE pro různé korpusy je http://ske.fi.muni.cz (nutná autentizace). Ze sítě MU nebo po registraci s univerzitní e-mailovou adresou je použití SkE zdarma. Pro ostatní uživatele je zdarma k dispozi !NoSketchEngine.
  77
  88[[Image(/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/SketchEngine/sketch_engine.png​)]]
   
  2424 * Wordlists
  2525
   26 * Thesaurus
   27
  2628 * ...
   29
   30== Jak začít se SkE ==
   31
   32Daniela Chalupníková, Nikol Volková: ''Dotazy v CQL (pro Sketch Engine)'', stručný přehled CQL s důrazem na vyhledávání v českých korpusech, text vznikl v rámci semináře
   33''PLIN021: Sémantická analýza v praxi ''