wiki:cs/SketchEngine

Version 11 (modified by xkocinc, 9 years ago) (diff)

--

Sketch Engine

SketchEngine (SkE) je software, který vyhledává word sketches, sdružuje je na základě gramatických relací a vytváří z korpusu tesaury.

Více informací na http://www.sketchengine.co.uk/.

Přístup k SkE pro různé korpusy je http://ske.fi.muni.cz (nutná autentizace).

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/SketchEngine/sketch_engine.png

Funkce SketchEngine

  • Word sketches

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/SketchEngine/wordsketch.png

  • Word sketch difference

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/SketchEngine/wsdiff.png

  • Corpus Architect
  • WebBootCat
  • Wordlists
  • ...

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip