Changes between Initial Version and Version 1 of cs/RozcestnikNLP


Ignore:
Timestamp:
Jul 21, 2014, 11:35:34 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/RozcestnikNLP

  v1 v1  
   1== Zpracování přirozeného jazyka (nejen) na FI ==
   2Stránka je určena studentům FI se zájmem o oblast zpracování  přirozeného jazyka (natural language processing). Poskytuje náměty ke  studiu, a to jak přímo na FI, tak prostřednictvím MOOC (massive open  online courses).
   3
   4Zpracování přirozeného jazyka se typicky realizuje v několik  rovinách: od signálu (text, řeč), přes zpracování na úrovni slov  (morfologická rovina), vět (synktaktická rovina) až po reprezentaci  významu (sémantická rovina) a rovinu užití v kontextu reálného světa  (pragmatická rovina). Některé z uvedených kurzů jsou v tomto směru  přehledové, jiné se týkají jen určité roviny zpracování.
   5
   6
   7== Přednášky na MU ==
   8
   9 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/IB030 IB030 Úvod do počítačové lingvistiky]     (Aleš Horák) - Základní kurz nabízející přehled jednotlivých aspektů  počítačové lingvistiky (roviny zpracování přirozeného jazyka,  automatická analýza a syntéza na těchto rovinách) se vztahem k umělé  inteligenci (reprezentace významu).
   10 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/IB047 IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie]   (Pavel Rychlý) - Základní kurz práce s textovými korpusy z pohledu  uživatele (lingvisty či lexikografa) i informatika. Studenti se seznámí s  metodami a algoritmy značkování, ukládání a prohledávání textových  korpusů, se statistickými metodami zpracování přirozeného jazyka a s  konkrétními korpusy a dalšími jazykovými zdroji.
   11 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/PB095 PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči]   (Luděk Bártek) - Základní kurz počítačového zpracování řeči, s důrazem  na techniky rozpoznávání řeči, automatické syntézy řeči a dialogové  systémy.
   12 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/PA153 PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka]  (Karel Pala) - Pokročilý kurz se věnuje podrobněji všem rovinám  zpracování přirozeného jazyka. Na jednotlivých přednáškách prezentují  členové Centra zpracování přirozeného jazyka současné přístupy k  morfologické analýze a desambiguaci, syntaktické analýze, reprezentaci  významu.
   13 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/IV029 IV029 Logická analýza přirozeného jazyka I] a [https://is.muni.cz/predmet/fi/IA157 IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II]  (Pavel Materna) - Kurzy se zaměřují na reprezentaci významu pomocí  konstrukcí transparentní intezionální logiky. Studenti se seznámí s  teorií možných světů, vztahy mezi pojmy a výrazy a metodami analýzy  různých typů vět v přirozeném jazyce.
   14 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/PA154 PA154 Jazykové modelování]  (Pavel Rychlý) - Kurz se zaměřuje na využití statistických metod v  různých oblastech zpracování přirozeného jazyka: značkování textových  korpusů, syntaktická analýza, strojový překlad, shlukování a  kategorizace textů.
   15 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/PA156 PA156 Dialogové systémy]  (Luděk Bártek) - Pokročilý kurz nabízející přehled problematiky  dialogových systémů: od historie přes typy dialogů po dialogové  strategie.
   16 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/IA161 IA161 Syntaktické formalismy a jejich aplikace na analýzu přirozeného jazyka] (Aleš Horák) - Pokročilý kurz zaměřený na algoritmy syntaktické analýzy přirozeného jazyka.
   17 * [https://is.muni.cz/predmet/phil/CJBB105 CJBB105 Korpusová lingvistika - přednáška]  (Klára Osolsobě) - Kurz poskytuje základní orientaci v korpusové  lingvistice: textové korpusy v ČR, značkování korpusů, mluvené korpusy,  korpusové manažery.
   18 * [https://is.muni.cz/predmet/phil/PLIN019 PLIN019 Machine Translation] (Vít Baisa) - Přehledový kurz poskytuje informace o pravidlových, statistických a hybridních metodách strojového překladu.
   19 * [https://is.muni.cz/predmet/phil/PLIN021 PLIN021 Sémantická analýza v praxi]  (Zuzana Nevěřilová) - Přehledový kurz se zaměřuje na problematiku  reprezentace významu, od čistě statistických metod po metody založené na  znalostech.
   20 * [https://is.muni.cz/predmet/phil/PLIN041 PLIN041 Vývoj počítačové lingvistiky] (Karel Pala) - Kurz poskytuje přehled vývoje počítačové lingvistiky od 50. let do součanosti.
   21 * Další relevantní kurzy: [https://is.muni.cz/predmet/fi/PB016 IV028 Základní pojmy obecné logiky], [https://is.muni.cz/predmet/fi/MV011 MV011] Statistika I a [https://is.muni.cz/predmet/fi/MA012 MA012 Statistika II], [https://is.muni.cz/predmet/fi/PB016 PB016 Umělá inteligence I] a [https://is.muni.cz/predmet/fi/IV126 IV126 Umělá inteligence II], [https://is.muni.cz/predmet/fi/PV248 PV248 Kurz jazyka Python], [https://is.muni.cz/predmet/fi/PV004 PV004 Unix], kurzy z rozcestníku [https://www.fi.muni.cz/studies/rozcestniky/strojove-uceni.xhtml.cs Strojové učení].
   22
   23
   24== Online kurzy a přednášky ==
   25
   26 * [https://www.coursera.org/course/ml Machine Learning] (Andrew   Ng, Coursera) - základní kurz strojového učení.
   27 * [https://www.coursera.org/course/nlp Natural Language Processing]  (Coursera) - základní, výživný, a poměrně časově náročný kurz od  předních odborníků na statistické zpracování přirozeného jazyka.
   28
   29
   30== Praktické zkušenosti ==
   31
   32=== Na FI ===
   33Možnosti zapojení do projektů, seminářů, tvorby tématických závěrečných prací v Centru zpracování přirozeného jazyka (CZPJ):
   34
   35
   36 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/PB106 PB106 Projekt z korpusové lingvistiky] určeno i pro začátečníky
   37 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/IA080 PA107 Projekt z korpusových nástrojů] studium pokročilých partií
   38 * [https://is.muni.cz/predmet/fi/PV173 PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka] méně formální seminář, kde členové CZPJ a hosté prezentují své současné projekty a myšlenky
   39
   40
   41=== Jinde ===
   42
   43 * [http://aclweb.org/aclwiki/index.php?title=SemEval_Portal SENSEVAL, SemEval]  - soutěže v různých disciplínách zabývajících se významovou rovinou  jazyka (původní soutěže SENSEVAL se zabývaly lexikální desambiguací)
   44 * [http://aclweb.org/aclwiki/index.php?title=Recognizing_Textual_Entailment PASCAL] - soutěže v rozpoznání textového vyplývání (recognizing textual entailment)