wiki:cs/RozcestnikNLP

Version 1 (modified by xkocinc, 9 years ago) (diff)

--

Zpracování přirozeného jazyka (nejen) na FI

Stránka je určena studentům FI se zájmem o oblast zpracování přirozeného jazyka (natural language processing). Poskytuje náměty ke studiu, a to jak přímo na FI, tak prostřednictvím MOOC (massive open online courses).

Zpracování přirozeného jazyka se typicky realizuje v několik rovinách: od signálu (text, řeč), přes zpracování na úrovni slov (morfologická rovina), vět (synktaktická rovina) až po reprezentaci významu (sémantická rovina) a rovinu užití v kontextu reálného světa (pragmatická rovina). Některé z uvedených kurzů jsou v tomto směru přehledové, jiné se týkají jen určité roviny zpracování.

Přednášky na MU

Online kurzy a přednášky

  • Machine Learning (Andrew Ng, Coursera) - základní kurz strojového učení.
  • Natural Language Processing (Coursera) - základní, výživný, a poměrně časově náročný kurz od předních odborníků na statistické zpracování přirozeného jazyka.

Praktické zkušenosti

Na FI

Možnosti zapojení do projektů, seminářů, tvorby tématických závěrečných prací v Centru zpracování přirozeného jazyka (CZPJ):

Jinde

  • SENSEVAL, SemEval - soutěže v různých disciplínách zabývajících se významovou rovinou jazyka (původní soutěže SENSEVAL se zabývaly lexikální desambiguací)
  • PASCAL - soutěže v rozpoznání textového vyplývání (recognizing textual entailment)