wiki:cs/ProVerejnost

Version 12 (modified by xkocinc, 8 years ago) (diff)

--

Informace pro veřejnost

Centrum zpracování přirozeného jazyka (CZPJ), známé také pod anglickým překladem Natural Language Processing Centre (NLP Centre), pracuje v mezioborové oblasti informačních technologií a jazykovědy.

Přestože na první pohled může spojení informatiky a lingvistiky vypadat jako podivné, výsledky počítačové lingvistiky a jazykového inženýrství využívají lidé každý den.

Chcete se dozvědět více o našem výzkumu?

odkazy na odborné články, prezentace, ale i populárně naučné texty z oblasti klasické lingvistiky, korpusové lingvistiky, počítačové lingvistiky, umělé inteligence

pro pobavení: co se stane, když lidé spoléhají na výsledky počítačové lingvistiky

jaké úkoly jsou pro počítač lehké? a jaké nemožné?

lexikografové hledají nebo vymýšlejí příklady užití do slovníku... a když se příklady spojí, dají dohromady pěkný příběh (pro pobavení)

trauma se školních let se v Centru zpracování přirozeného jazyka mění ve velmi užitečný nástroj, podívejte se

každoročně probíhají v lednu a únoru na Fakultě informatiky Dny otevřených dveří pro zájemce o studium na FI

Partnerství

Chcete si vyzkoušet naše nástroje online?

vyzkoušejte si software, který jsme vyvinuli v Centru zpracování přirozeného jazyka