wiki:cs/NlpNeniDokonale

NLP ještě dlouho nebude dokonalé…

http://revealingerrors.com/pyblosxom-images/translate_server_error.jpg Nechť tato stránka funguje jako shromaždiště všech roztomilých příkladů nedokonalosti NLP nástrojů vyvíjených ať už zde či někde jinde.

Osobní převzetí není možné, pouze v případě objednání montáže volat předem pro stanovení ceny''

  • interpretace syntu (dodal Vašek N.): pokud si přejete namontovat volata, budeme příst, abychom stanovili cenu

O hotovostní zálohy si prosím piště nejpozději do pátku.

  • interpretace desambu (dodal Vašek N.): prosím nejpozději do pátku a u toho pištím

Translate server error

Příběhy ze Slovníkových Příkladů

Engrish

http://languagelog.ldc.upenn.edu/myl/traductions_merde_035.jpg

Autokorektor

Siri

Statistický strojový překlad

  • Ve skladbě „International music“ skupiny Kraftwek zní slova „mezinárodní hudba“ v různých jazycích. V češtině je to ale chybně: International music na Youtube, od pozice 4:26. Hádáme, že za touto chybou stojí statistický strojový překlad. Srovnejte s překladem stejné fráze podle Google translate. V učicích datech pravděpodobně bylo mnohem častěji přídavné jméno, například „Mezinárodní hudební festival“. Kraftwerk vystupují podobni robotům (nebo dokonce místo sebe používají figuríny v podobě robotů) a zkreslují svůj hlas vokodérem. Můžeme tedy říci, že tato chyba, způsobena strojovým překladem, se ke skupině dobře hodí.

Speech Recognition

Poláci pod napětím

Google Translate návodu k samorozbalovací dětské bublině-stanu k vodě (dodal M. J.) https://nlp.fi.muni.cz/~xsuchom2/nlpnenidokonale/polaci.jpg

Hekejte na kontrolu karty

Chyba spíše technické povahy (kódování nebo font) (dodal A. R.) https://nlp.fi.muni.cz/~xsuchom2/nlpnenidokonale/hekejte.jpg

Perly guesseru morfologického analyzátoru

Mimochod (mimochodem), příst vši (přede vším), knednout (knedlo vepřo), buřtgulat (buřtguláš), jíst dralo (do očí se jí draly slzy), jíst berma (tak jí berem), topit box (set top box), drát roh (Mies van der Rohe).

Google Translate má tentokrát fantazie nedostatek

Rozmanité druhy bambusu v thajském parku (dodal V. B.) https://nlp.fi.muni.cz/~xsuchom2/nlpnenidokonale/bamboo.jpg

Chinglish v Pekingu

Zimní olympiáda za dveřmi, ještě zbývá opravit několik nápisů přeložených Google translatem... https://shanghai.ist/wp-content/uploads/2018/12/chinglish2.jpg

Last modified 4 years ago Last modified on Dec 11, 2018, 1:46:32 PM