Changes between Initial Version and Version 1 of cs/PrevadeniDokumentuDoPostscriptu


Ignore:
Timestamp:
Feb 26, 2014, 3:45:54 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/PrevadeniDokumentuDoPostscriptu

  v1 v1  
   1= Převádění dokumentů do Postscriptu = #P.2BAVk-ev.2BAOE-d.2BARs-n.2BAO0_dokument.2BAW8_do_Postscriptu
   2== Proč převádět dokumenty do !PostScriptu == #Pro.2BAQ0_p.2BAVk-ev.2BAOE-d.2BARs-t_dokumenty_do_PostScriptu
   3Jestliže  vytváříte dokumentaci k projektu a rozhodnete se ji vystavit na  webových stránkách, měla by být uživateli dána možnost stáhnout si ji  pro offline prohlížení nebo tisk v nějakém formátu vhodném pro tyto  účely: Jako nejvýhodnější se jeví Postscript (PS) nebo Portable Document  Format (PDF). Jedná se o otevřené formáty běžné na většině platforem.  Protože konverze z PS do PDF je přímočará, uvedeme způsob, jak převést  dokumenty z jiných formátů.   
   4
   5== Převod z dokumentů MS Word == #P.2BAVk-evod_z_dokument.2BAW8_MS_Word
   6Převádění  dokumentů z proprietárních formátů typu MS Word (ale i dalších) je  mnohdy poměrně komplikované. Jednou z možností je tisk do souboru přes  postscriptovou tiskárnu: Je-li v systému nainstalována postscriptová  tiskárna (zjistíme ve vlastnostech tiskárny), otevřeme dokument v  programu MS Word a vytiskneme jej ''do souboru''. 
   7
   8Pokud máte nainstalován kancelářský balík OpenOffice, můžete použít následující postup, který umožní převod z MS Word dokumentu dávkově do formátu PDF. Převod do PostScriptu je popsán níže.[[BR]] Spusťte si například program Writer, v menu zvolte "Nástroje" ->  "Makra...". Ve hierarchii maker vyberte "soffice/Standard/Module1".  Tlačítkem "Upravit" se spustí editor jazyka VisualBasic, kde vytvoříte nové makro:[[BR]]
   9
   10{{{
   11sub ConvertToPDF
   12
   13dim document    as object
   14dim dispatcher as object
   15
   16document        = ThisComponent.CurrentController.Frame
   17dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
   18
   19dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
   20args1(0).Name = "URL"
   21args1(0).Value = left(ThisComponent.url, len(ThisComponent.url)-3) + "pdf"
   22args1(1).Name = "FilterName"
   23args1(1).Value = "writer_pdf_Export"
   24dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportDirectToPDF", "", 0, args1())
   25
   26ThisComponent.dispose
   27
   28end sub
   29}}}
   30Po  uložení makra můžete převádět dokumenty, které umí číst program Writer  pomocí příkazu: {{{soffice -nologo <jméno_souboru>  "!macro:///Standard.Module1.ConvertToPDF"}}}.   
   31
   32== Převod z HTML == #P.2BAVk-evod_z_HTML
   33Pro  převedení jediného html souboru můžeme použít přímo programů Mozilla,  Galeon nebo Netscape. Postup je podobný jako u MS Wordu -- zvolíme tisk  do souboru.[[BR]] K vytvoření PostScriptu z jednoho a více HTML dokumentů lze použít skriptů `html2ps` a `ogonkify`. Přesnou syntaxi lze zjistit z manuálových stránek, ale pro rychlý start: `html2ps stranka1.html stranka2.html | ogonkify -M -CTH > soubor.ps`.   
   34
   35== Převod z/do PDF == #P.2BAVk-evod_z.2Fdo_PDF
   36Mezi formáty PS a PDF je konverze jednoduchá -- pomocí nástrojů `pdf2ps` a `ps2pdf`.