wiki:cs/PrevadeniDokumentuDoPostscriptu

Version 1 (modified by xkocinc, 10 years ago) (diff)

--

Převádění dokumentů do Postscriptu

Proč převádět dokumenty do PostScriptu

Jestliže vytváříte dokumentaci k projektu a rozhodnete se ji vystavit na webových stránkách, měla by být uživateli dána možnost stáhnout si ji pro offline prohlížení nebo tisk v nějakém formátu vhodném pro tyto účely: Jako nejvýhodnější se jeví Postscript (PS) nebo Portable Document Format (PDF). Jedná se o otevřené formáty běžné na většině platforem. Protože konverze z PS do PDF je přímočará, uvedeme způsob, jak převést dokumenty z jiných formátů.

Převod z dokumentů MS Word

Převádění dokumentů z proprietárních formátů typu MS Word (ale i dalších) je mnohdy poměrně komplikované. Jednou z možností je tisk do souboru přes postscriptovou tiskárnu: Je-li v systému nainstalována postscriptová tiskárna (zjistíme ve vlastnostech tiskárny), otevřeme dokument v programu MS Word a vytiskneme jej do souboru.

Pokud máte nainstalován kancelářský balík OpenOffice, můžete použít následující postup, který umožní převod z MS Word dokumentu dávkově do formátu PDF. Převod do PostScriptu? je popsán níže.
Spusťte si například program Writer, v menu zvolte "Nástroje" -> "Makra...". Ve hierarchii maker vyberte "soffice/Standard/Module1". Tlačítkem "Upravit" se spustí editor jazyka VisualBasic?, kde vytvoříte nové makro:

sub ConvertToPDF

dim document    as object
dim dispatcher as object

document        = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "URL"
args1(0).Value = left(ThisComponent.url, len(ThisComponent.url)-3) + "pdf"
args1(1).Name = "FilterName"
args1(1).Value = "writer_pdf_Export"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportDirectToPDF", "", 0, args1())

ThisComponent.dispose

end sub

Po uložení makra můžete převádět dokumenty, které umí číst program Writer pomocí příkazu: soffice -nologo <jméno_souboru> "!macro:///Standard.Module1.ConvertToPDF".

Převod z HTML

Pro převedení jediného html souboru můžeme použít přímo programů Mozilla, Galeon nebo Netscape. Postup je podobný jako u MS Wordu -- zvolíme tisk do souboru.
K vytvoření PostScriptu? z jednoho a více HTML dokumentů lze použít skriptů html2ps a ogonkify. Přesnou syntaxi lze zjistit z manuálových stránek, ale pro rychlý start: html2ps stranka1.html stranka2.html | ogonkify -M -CTH > soubor.ps.

Převod z/do PDF

Mezi formáty PS a PDF je konverze jednoduchá -- pomocí nástrojů pdf2ps a ps2pdf.