Changes between Version 9 and Version 10 of cs/PhdCalls


Ignore:
Timestamp:
Jun 27, 2016, 9:34:44 AM (8 years ago)
Author:
Ales Horak
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/PhdCalls

  v9 v10  
  77
  88Centrum ZPJ nabízí dlouhodobější pozice v rámci výzkumných a vývojových projektů pro doktorské a magisterské studenty s plánem PG studia. Ohodnocení je formou stipendií nebo částečných úvazků, představuje přitom výrazné navýšení standardního doktorského stipendia.
  9 
  10 == Projekt !TextMiner ==
  11 
  12 školitel: [https://is.muni.cz/auth/osoba/1648 doc. Aleš Horák] [[BR]]
  13 období: 2016-2019 [[BR]]
  14 poskytovatel: MV ČR [[BR]]
  15 1-2 pozice
  16 
  17 Nový tříletý projekt zaměřený na extrakce entit a vztahů v rozsáhlých textech. Cílem projektu je vývoj nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka, které umožní extrahovat z různých typů textů informace o entitách (jméno člověka, místa, organizace, čas, e-mail nebo telefon) a vztazích mezi nimi a dolovat informace založené na autorském stylu (vzdělání autora, pohlaví autora, originálnost původu textu - zda jde o strojový překlad). Všechny zmíněné vlastnosti textu budou získány analýzou textů pomocí nástrojů jazykových analýz a nástrojů založených na technikách strojového učení a stylometrie.
  189
  1910== Projekt OCRMiner ==