wiki:cs/PhdCalls

Version 10 (modified by Ales Horak, 7 years ago) (diff)

--

PhD pozice v Centru ZPJ FI MU

Centrum ZPJ nabízí dlouhodobější pozice v rámci výzkumných a vývojových projektů pro doktorské a magisterské studenty s plánem PG studia. Ohodnocení je formou stipendií nebo částečných úvazků, představuje přitom výrazné navýšení standardního doktorského stipendia.

Projekt OCRMiner

školitel: doc. Aleš Horák
období: 2016-2018
poskytovatel: Konica Minolta
1 pozice

Nová spolupráce s průmyslovým partnerem FI, firmou Konica Minolta. Cílem je návrh a implementace algoritmů pro extrakci informací ze skenovaných dokumentů.

Projekt DEB LDI

školitel: doc. Aleš Horák,dr. Adam Rambousek
období: 2016-2017
poskytovatel: MŠMT ČR
1 pozice

Součást projektu European Network of e-lexicography. Vývoj nástrojů pro editaci a propojování slovníků (Linked Data).

Projekt DIACRAN II

školitel: doc. Pavel Rychlý
období: 2016-2019
poskytovatel: Lexical Computing
1 pozice

Projekt DIACRAN II navazuje na předchozí výzkumný projekt DIACRAN, v rámci kterého byly vyvinuty automatické metody pro detekci trendů v časovém vývoji jazyka na úrovni slovních tvarů. Cílem je rozvinout tyto metody na úroveň významů slov definovaných kontextem jejich použití v reálných textech, tj. automaticky detekovat systematické změny kontextů slov, které indikují posun (ztrátu/získání) významu.