Changes between Version 1 and Version 2 of cs/OtazkyWatson


Ignore:
Timestamp:
Jun 21, 2013, 10:51:12 AM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/OtazkyWatson

  v1 v2  
  77=== Obsah ===
  88
  9  1   Analýza dotazů     3
  10  2   Podstata analýzy dotazů    4
  11    2.1  Syntaktická analýza (parsing) a sémantická analýza      4
  12    2.2  Přizpůsobení analýzy dotazů     5
  13    2.3  Účelové relace (special-purpose relations)      6
  14  3   Implementace pravidel v Prologu    7
  15  4   Jádro dotazu a detekce LATu        8
  16    4.1  Zlepšování detekce uvnitř dotazu        10
  17    4.2  Extrakce LATů z kategorií       10
  18    4.3  Spolehlivost odhadu LATu        11
  19    4.4  Učící se LATy z předešlých dotazů v kategorii   11
  20    4.5  Hodnocení       12
  21  5   Klasifikace dotazů a detekce Qsekcí (QSections)    13
  22    5.1  Klasifikace dotazů (Question Classification)    13
  23    5.2  Metody pro zpracování speciální otázek (Special Questions)      17
  24    5.2.1  Rozklad otázky a syntéza odpovědí     17
  25    5.2.2  Omezení a slovní hříčky (constraints and puns)        18
  26    5.2.3  Lexikální omezení     18
  27    5.2.4  Omezující objekty (constraint objects)        18
  28    5.2.5  Slovní hříčky 19
  29    5.3  QSekce (QSections)      20
  30    5.4  Hodnocení       21
  31  6   Zdroje     23
   91.   Analýza dotazů     
   102.   Podstata analýzy dotazů   
   11   1.  Syntaktická analýza (parsing) a sémantická analýza       
   12   2.  Přizpůsobení analýzy dotazů     
   13   3.  Účelové relace (special-purpose relations)       
   143.   Implementace pravidel v Prologu   
   154.   Jádro dotazu a detekce LATu       
   16   1.  Zlepšování detekce uvnitř dotazu
   17   2.  Extrakce LATů z kategorií       
   18   3.  Spolehlivost odhadu LATu
   19   4.  Učicí se LATy z předešlých dotazů v kategorii   
   20   5.  Hodnocení       
   215.   Klasifikace dotazů a detekce Qsekcí (QSections)   
   22   1.  Klasifikace dotazů (Question Classification)     
   23   2.  Metody pro zpracování speciální otázek (Special Questions)       
   24     1.  Rozklad otázky a syntéza odpovědí     
   25     2.  Omezení a slovní hříčky (constraints and puns)
   26     3.  Lexikální omezení     
   27     4.  Omezující objekty (constraint objects)
   28     5.  Slovní hříčky 
   29   3.  QSekce (QSections)       
   30   4.  Hodnocení       
   316.   Zdroje     
  3232
  3333=== Abstrakt ===
   
  3838
  3939=== Text práce ===
   40
   41{{attachment:}}
  4042
  4143=== 6 Zdroje ===