wiki:cs/OtazkyWatson

Version 1 (modified by Zuzana Nevěřilová, 9 years ago) (diff)

--

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, FILOZOFICKÁ FAKULTA

PLIN021 Sémantická analýza v praxi, projekt

Vypracovala: Stanislava Sedláčková (118285), semestr: jaro 2013

Obsah

1 Analýza dotazů 3 2 Podstata analýzy dotazů 4

2.1 Syntaktická analýza (parsing) a sémantická analýza 4 2.2 Přizpůsobení analýzy dotazů 5 2.3 Účelové relace (special-purpose relations) 6

3 Implementace pravidel v Prologu 7 4 Jádro dotazu a detekce LATu 8

4.1 Zlepšování detekce uvnitř dotazu 10 4.2 Extrakce LATů z kategorií 10 4.3 Spolehlivost odhadu LATu 11 4.4 Učící se LATy z předešlých dotazů v kategorii 11 4.5 Hodnocení 12

5 Klasifikace dotazů a detekce Qsekcí (QSections) 13

5.1 Klasifikace dotazů (Question Classification) 13 5.2 Metody pro zpracování speciální otázek (Special Questions) 17 5.2.1 Rozklad otázky a syntéza odpovědí 17 5.2.2 Omezení a slovní hříčky (constraints and puns) 18 5.2.3 Lexikální omezení 18 5.2.4 Omezující objekty (constraint objects) 18 5.2.5 Slovní hříčky 19 5.3 QSekce (QSections) 20 5.4 Hodnocení 21

6 Zdroje 23

Abstrakt

Tato práce je založena na článcích IBM Výzkumného centra pro systém Watson zabývajícími analýzou dotazů systému Watson „Question analysis: How Watson reads a clue“ [1] a speciálními otázkami a metodami jejich analýzy: „Special questions and techniques [2]“. Práce může být rozsáhlejší kvůli uvádění konkrétních příkladů, nicméně bez jejich užití mi přišlo vykládání o metodách analýzy systému Watson nedostatečně srozumitelné. Z důvodu mé omezené znalosti odborné terminologie v dané oblasti raději uvádím při překladech v závorkách také originální anglické termíny. Stejně tak uvádím některé příkladové věty jak v češtině tak v angličtině, případně pouze v angličtině – nebylo-li v mých silách zaručit korektní překlad nebo kdy se jednalo o příklady příkazů v programovacím jazyce Prolog.

Odkazy na další články zabývajícími se systémem Watson, které jsou volně přístupné online, uvádím na konci práce, v kapitole Zdroje.

Text práce

6 Zdroje

Další zdroje o systému Watson:

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip