Changes between Version 2 and Version 3 of cs/OpravySlovenstinyProCechy


Ignore:
Timestamp:
Aug 18, 2016, 3:46:51 PM (6 years ago)
Author:
Ales Horak
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/OpravySlovenstinyProCechy

  v2 v3  
  1 = Jak opravovat chyby v odborných pracích psaných slovensky? =
  2 = Opravy odborných prací ve slovenštině = #h.yj48ooivek2r
   1= Opravy odborných prací psaných slovensky = #h.yj48ooivek2r
   2
   3[[PageOutline(2-3)]]
   4
  35Cílem  není naučit Čechy slovensky, cílem je ukázat rozdíly zejména mezi  pravopisnými normami obou jazyků. Text má pomoci opravujícím potvrdit  nebo vyvrátit domněnku, že jde o chybu.
  46
   7
  58== Rozdíly mezi českým a slovenským pravopisem a časté chyby == #h.qtgfuzta1xy9
   9
  610=== Písmena === #h.fq7gss6h9o0m
  711Písmena, která jsou v češtině a nejsou ve slovenštině: ě, ř, ů
   
  913Písmena, která jsou ve slovenštině a nejsou v češtině: ä (dvě tečky), ĺ (dlouhé l), ŕ (dlouhé r), ľ (měkké l), ô (o se stříškou, vokáň)
  1014
  11 Časté chyby: 
   15Časté chyby:
  1216
  1317 * záměna měkkého a dlouhého l (veĺmi místo veľmi)
  14  * vynechání diakritiky (vačšina místo väčšina, kvoli místo kvôli, možeme místo môžeme)
   18 * vynechání diakritiky (vačšina místo väčšina, kvoli místo kvôli, možeme místo môžeme)
  1519 * záměna ä za e (najme místo najmä)
  1620
   
  3337|| 7 || chlap-mi, otc-ami || hrdin-ami, poet-mi || kuli-ami || dub-mi, dom-ami || stroj-mi, lakť-ami ||
  3438
  35 Časté chyby: 
  36 
  37  * záměna vzorů dub a stroj, např. 1. p. mn. č. servere (správně servery, 6. pád na serveri je správně, ale množné číslo filtre je správně podle vzoru stroj)
   39Časté chyby:
   40
   41 * záměna vzorů dub a stroj, např. 1. p. mn. č. servere (správně servery, 6. pád na serveri je správně, ale množné číslo filtre je správně podle vzoru stroj)
  3842 * záměna životných a neživotných vzorů v mn. č., např. obecné pojmi (správně pojmy)
  3943
   
  5256|| 7 || žen-ami || ulic-ami || dlaň-ami || kosť-ami || gazdin-ami || ide-ami ||
  5357
  54 Časté chyby: 
  55 
  56  * záměna koncovky u slov končících na -ia (vzor ulica): veľa aplikácií, ale v jednej aplikácii, vývoj informačných technológii (správně technológií)
   58Časté chyby:
   59
   60 * záměna koncovky u slov končících na -ia (vzor ulica): veľa aplikácií, ale v jednej aplikácii, vývoj informačných technológii (správně technológií)
  5761
  5862==== Střední rod ==== #h.h96bass3wlfm
   
  7074|| 7 || mest-ami || srdc-ami || vysvedčen-iami || dievč-atami/-encami ||
  7175
  72 Časté chyby: 
   76Časté chyby:
  7377
  7478 * záměna koncovek u vzoru vysvedčení, např. vytvoriť rozhraní (správně rozhranie)
   
  8892|| 7 || pekn-ými || pekn-ými || || cudz-ími || cudz-ími || || páv-ími || páv-ími || ||
  8993
  90 Časté chyby: záměna tvaru jednotného a množného čísla u vzoru pekný (chytrí telefón, správně chytrý telefón, ľudia, ktorý - správně ktorí)
   94Časté chyby: záměna tvaru jednotného a množného čísla u vzoru pekný (chytrí telefón, správně chytrý telefón, ľudia, ktorý - správně ktorí)
  9195
  9296==== Přivlastňovací přídavná jména ==== #h.tr628a4o60xh
   
  105109
  106110=== Rytmické krácení === #h.mpnb0a1o25z8
  107 Pokud dlouhé koncovce předchází dlouhá slabika, koncovka se zkrátí (celý, ale okrúhly, pošta a poštár, ale rozprávka a rozprávkar; volajúci, ale píšuci). Za dlouhou slabiku se považuje i slabika s dvojhláskou (mlieko a mliekar). Z uvedeného plyne, že se nikdy nesetkáme s dvěma dlouhými slabikami po sobě.
  108 
  109 Výjimky ale existují: 
   111Pokud dlouhé koncovce předchází dlouhá slabika, koncovka se zkrátí (celý, ale okrúhly, pošta a poštár, ale rozprávka a rozprávkar; volajúci, ale píšuci). Za dlouhou slabiku se považuje i slabika s dvojhláskou (mlieko a mliekar). Z uvedeného plyne, že se nikdy nesetkáme s dvěma dlouhými slabikami po sobě.
   112
   113Výjimky ale existují:
  110114
  111115 * podstatná jména středního rodu podle vzoru vysvedčenie (prútie)
   
  117121 * některé další, málo se vyskytující
  118122
  119 Časté chyby: 
   123Časté chyby:
  120124
  121125 * pravděpodobně vycházejí z nářečí, kdy se střídá jiné dloužení a krácení slabik (např. počitáče místo počítače).
  122  * slova ženského rodu končící na -ia: aplikáciám je správně (-ci- je jedna krátká slabika, nejde o dvouhlásku -ia-)
   126 * slova ženského rodu končící na -ia: aplikáciám je správně (-ci- je jedna krátká slabika, nejde o dvouhlásku -ia-)
  123127
  124128=== Shoda přísudku s podmětem === #h.hc45ctehz6e1
  125 Není shoda v rodu a i-y na konci slovesa, tj. Aplikácie boli je správně.
   129Není shoda v rodu a i-y na konci slovesa, tj. Aplikácie boli je správně.
  126130
  127131=== Sloveso být (byť) === #h.kdwuys4gfkz7
  128132Změna oproti českým tvarům byste, bychom: správně je by ste, by sme.
  129133
  130 Zápor v příromném čase se skládá ze dvou slov: nie je, nie som, nie sú, ale nebol. Tvary jako neisom, není, som tu není jsou hovorové.
   134Zápor v příromném čase se skládá ze dvou slov: nie je, nie som, nie sú, ale nebol. Tvary jako neisom, není, som tu není jsou hovorové.
  131135
  132136=== Sloveso moci (môcť) === #h.73ci8zwcs8jh
   
  144148
  145149=== Přechodník === #h.49pcik60o93x
  146 Používá se víc než v češtině. Nerozlišuje rody, má tvar s koncovkou -iac nebo -úc: hlediac, vidúc. 
   150Používá se víc než v češtině. Nerozlišuje rody, má tvar s koncovkou -iac nebo -úc: hlediac, vidúc.
  147151
  148152=== Interpunkce === #h.jqpd7ikok1nl
  149 Pravidla jsou téměř shodná s českými. Poněkud benevolentní je psaní čárky před spojkami a, i, aj, ani, alebo, či v jiném poměru než slučovacím – zde je možné čásku vynechat. Čárka se ale píše (stejně jako v češtině) před výrazy a preto, a tak, a teda, a predsa, a jednako, a pritom, a to. Uvedené pravidlo platí pro spojky mezi větami i mezi větnými členy v jiném než slučovacím poměru:  např. mladý, a preto (a tak, a teda) nerozvážny.
   153Pravidla jsou téměř shodná s českými. Poněkud benevolentní je psaní čárky před spojkami a, i, aj, ani, alebo, či v jiném poměru než slučovacím – zde je možné čásku vynechat. Čárka se ale píše (stejně jako v češtině) před výrazy a preto, a tak, a teda, a predsa, a jednako, a pritom, a to. Uvedené pravidlo platí pro spojky mezi větami i mezi větnými členy v jiném než slučovacím poměru:  např. mladý, a preto (a tak, a teda) nerozvážny.
  150154
  151155Spojka či má více významů: česky zda (píšeme čárku vždy) a nebo (píšeme čárku, pokud se jedná o odporovací význam).
  152156
  153 Nevedel, či tam má ísť. 
  154 
  155 Čárka před ako: ako znamená jako, jak, než. Čárka před ako se píše na stejných místech jako před jmenovanými spojkami v češtině:
   157Nevedel, či tam má ísť.
   158
   159Čárka před ako: ako znamená jako, jak, než. Čárka před ako se píše na stejných místech jako před jmenovanými spojkami v češtině:
  156160
  157161 * Je tu lepšie, ako som čakal.
   
  165169
  166170=== Pravidla sazby === #h.3w7gr5avtb6
  167 Velmi podobná českým, výjimky jsou v psaní zaužívaných zkratek: t. j. (česky tj.), o. i. (česky mj.), a pod. (česky apod.).
  168 
  169 Pravidla pro dělení slov umožňují dělit slovo i mezi samohláskami (kromě dvouhlásek ia, ie, iu a io), např. gym-ná-zi-um (česky gym-ná-zium).
   171Velmi podobná českým, výjimky jsou v psaní zaužívaných zkratek: t. j. (česky tj.), o. i. (česky mj.), a pod. (česky apod.).
   172
   173Pravidla pro dělení slov umožňují dělit slovo i mezi samohláskami (kromě dvouhlásek ia, ie, iu a io), např. gym-ná-zi-um (česky gym-ná-zium).
  170174
  171175Rozdíl je v psaní koncovek za procenty nebo čísly a v psaní spojovníku (bez 58%-ného, 5-litrový, 4-násobný).
   
  180184
  181185=== Ostatní slova, která mohou překvapit === #h.w0slouh8335x
  182  * autentifikácia (ale autorizácia)
   186 * autentifikácia (ale autorizácia)
  183187 * vypočitateľnosť (česky vyčíslitelnost)
  184188 * tím (česky tým, skupina) a tým (česky tím, 7. pád zájmena ten)
  185  * užívateľ nebo používateľ (česky uživatel, slovensky vždy s dlouhým i)
   189 * užívateľ nebo používateľ (česky uživatel, slovensky vždy s dlouhým i)
  186190 * tohto i tohoto - obojí se správně
  187191 * káble, filtre - správné tvary, ale servery, nikoli servre
   
  196200
  197201== Stylistické chyby == #h.sezo2a9xidg
  198 Velmi podobné jako v češtině: 
   202Velmi podobné jako v češtině:
  199203
  200204 * hromadění slov zakončených na -nie: najít příklady