Changes between Version 1 and Version 2 of cs/OpravySlovenstinyProCechy


Ignore:
Timestamp:
Aug 18, 2016, 3:39:49 PM (6 years ago)
Author:
Ales Horak
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/OpravySlovenstinyProCechy

  v1 v2  
  11= Jak opravovat chyby v odborných pracích psaných slovensky? =
   2= Opravy odborných prací ve slovenštině = #h.yj48ooivek2r
   3Cílem  není naučit Čechy slovensky, cílem je ukázat rozdíly zejména mezi  pravopisnými normami obou jazyků. Text má pomoci opravujícím potvrdit  nebo vyvrátit domněnku, že jde o chybu.
   4
   5== Rozdíly mezi českým a slovenským pravopisem a časté chyby == #h.qtgfuzta1xy9
   6=== Písmena === #h.fq7gss6h9o0m
   7Písmena, která jsou v češtině a nejsou ve slovenštině: ě, ř, ů
   8
   9Písmena, která jsou ve slovenštině a nejsou v češtině: ä (dvě tečky), ĺ (dlouhé l), ŕ (dlouhé r), ľ (měkké l), ô (o se stříškou, vokáň)
   10
   11Časté chyby: 
   12
   13 * záměna měkkého a dlouhého l (veĺmi místo veľmi)
   14 * vynechání diakritiky (vačšina místo väčšina, kvoli místo kvôli, možeme místo môžeme)
   15 * záměna ä za e (najme místo najmä)
   16
   17=== Skloňování podstatných a přídavných jmen === #h.1roqq0uviis7
   18Podobně jako v češtině podle vzorů:
   19
   20==== Mužský rod ==== #h.gdcuq0ghcrfb
   21|| || živ. || živ. || živ. || neživ. || neživ. ||
   22|| 1 || chlap-⌀, ded-o || hrdin-a || kuli || dub-⌀ || stroj-⌀ ||
   23|| 2 || chlap-a || hrdin-u || kuli-ho || dub-a, mak-u || stroj-a, čaj-u ||
   24|| 3 || chlap-ovi || hrdin-ovi || kuli-mu || dub-u || stroj-u ||
   25|| 4 || chlap-a || hrdin-u || kuli-ho || dub-⌀ || stroj-⌀ ||
   26|| 6 || chlap-ovi || hrdin-ovi || kuli-m || dub-e, mak-u || stroj-i ||
   27|| 7 || chlap-om || hrdin-om || kuli-m || dub-om || stroj-om ||
   28|| 1 || chlap-i, ded-ovia, brat-ia || hrdin-ovia, poet-i || kuli-ovia || dub-y || stroj-e ||
   29|| 2 || chlap-ov || hrdin-ov || kuli-ov || dub-ov, Sučian-⌀ || stroj-ov, Levár-⌀ ||
   30|| 3 || chlap-om || hrdin-om || kuli-om || dub-om || stroj-om ||
   31|| 4 || chlap-ov || hrdin-ov || kuli-ov || dub-y || stroj-e ||
   32|| 6 || chlap-och || hrdin-och || kuli-och || dub-och || stroj-och ||
   33|| 7 || chlap-mi, otc-ami || hrdin-ami, poet-mi || kuli-ami || dub-mi, dom-ami || stroj-mi, lakť-ami ||
   34
   35Časté chyby:
   36
   37 * záměna vzorů dub a stroj, např. 1. p. mn. č. servere (správně servery, 6. pád na serveri je správně, ale množné číslo filtre je správně podle vzoru stroj)
   38 * záměna životných a neživotných vzorů v mn. č., např. obecné pojmi (správně pojmy)
   39
   40==== Ženský rod ==== #h.5g46my1rcy33
   41|| 1 || žen-a || ulic-a || dlaň-⌀ || kosť-⌀ || gazdin-á || ide-a ||
   42|| 2 || žen-y || ulic-e || dlan-e || kost-i || gazdin-ej || ide-y ||
   43|| 3 || žen-e || ulic-i || dlan-i || kost-i || gazdin-ej || ide-i ||
   44|| 4 || žen-u || ulic-u || dlaň-⌀ || kosť-⌀ || gazdin-ú || ide-u ||
   45|| 6 || žen-e || ulic-i || dlan-i || kost-i || gazdin-ej || ide-i ||
   46|| 7 || žen-ou || ulic-ou || dlaň-ou || kosť-ou || gazdin-ou || ide-ou ||
   47|| 1 || žen-y || ulic-e || dlan-e || kost-i || gazdin-é || ide-y ||
   48|| 2 || žien-⌀ || ulíc-⌀, ban-í || dlan-í || kost-í || gazdín || ide-í ||
   49|| 3 || žen-ám || ulic-iam || dlan-iam || kost-iam || gazdin-ám || ide-ám ||
   50|| 4 || žen-y || ulic-e || dlan-e || kost-i || gazdin-é || ide-y ||
   51|| 6 || žen-ách || ulic-iach || dlan-iach || kost-iach || gazdin-ách || ide-ách ||
   52|| 7 || žen-ami || ulic-ami || dlaň-ami || kosť-ami || gazdin-ami || ide-ami ||
   53
   54Časté chyby: 
   55
   56 * záměna koncovky u slov končících na -ia (vzor ulica): veľa aplikácií, ale v jednej aplikácii, vývoj informačných technológii (správně technológií)
   57
   58==== Střední rod ==== #h.h96bass3wlfm
   59|| 1 || mest-o || srdc-e || vysvedčen-ie || dievč-a ||
   60|| 2 || mest-a || srdc-a || vysvedčen-ia || dievč-aťa ||
   61|| 3 || mest-u || srdc-u || vysvedčen-iu || dievč-aťu ||
   62|| 4 || mest-o || srdc-e || vysvedčen-ie || dievč-a ||
   63|| 6 || mest-e, uch-u || srdc-i || vysvedčen-í || dievč-ati ||
   64|| 7 || mest-om || srdc-om || vysvedčen-ím || dievč-aťom ||
   65|| 1 || mest-á || srdc-ia || vysvedčen-ia || dievč-atá/-ence ||
   66|| 2 || miest-⌀, múze-í || sŕdc-⌀, pol-í || vysvedčen-í || dievč-at/-eniec ||
   67|| 3 || mest-ám || srdc-ám || vysvedčen-iam || dievč-atám/-encom ||
   68|| 4 || mest-á || srdc-ia || vysvedčen-ia || dievč-atá/-ence ||
   69|| 6 || mest-ách || srdc-iach || vysvedčen-iach || dievč-atách/-encoch ||
   70|| 7 || mest-ami || srdc-ami || vysvedčen-iami || dievč-atami/-encami ||
   71
   72Časté chyby: 
   73
   74 * záměna koncovek u vzoru vysvedčení, např. vytvoriť rozhraní (správně rozhranie)
   75
   76==== Přídavná jména ==== #h.8d8em9kx8tx4
   77|| 1 || pekn-ý || pekn-á || pekn-é || cudz-í || cudz-ia || cudz-ie || páv-í || páv-ia || páv-ie ||
   78|| 2 || pekn-ého || pekn-ej || pekn-ého || cudz-ieho || cudz-ej || cudz-ieho || páv-ieho || páv-ej || páv-ieho ||
   79|| 3 || pekn-ému || pekn-ej || pekn-ému || cudz-iemu || cudz-ej || cudz-iemu || páv-iemu || páv-ej || páv-iemu ||
   80|| 4 || pekn-ého (živ.), pekn-ý (neživ.) || pekn-ú || pekn-é || cudz-ieho (živ.), cudz-í (neživ.) || cudz-iu || cudz-ie || páv-íeho (živ.), páv-í (neživ.) || páv-iu || páv-ie ||
   81|| 6 || pekn-om || pekn-ej || pekn-om || cudz-om || cudz-ej || cudz-om || páv-om || páv-ej || páv-om ||
   82|| 7 || pekn-ým || pekn-ou || pekn-ým || cudz-ím || cudz-ou || cudz-ím || páv-ím || páv-ou || páv-ím ||
   83|| 1 || pekn-í || pekn-é || || cudz-í || cudz-ie || || páv-í || páv-ie || ||
   84|| 2 || pekn-ých || pekn-ých || || cudz-ích || cudz-ích || || páv-ích || páv-ích || ||
   85|| 3 || pekn-ým || pekn-ým || || cudz-ím || cudz-ím || || páv-ím || páv-ím || ||
   86|| 4 || pekn-ých || pekn-é || || cudz-ích || cudz-ie || || páv-ích || páv-ie || ||
   87|| 6 || pekn-ých || pekn-ých || || cudz-ích || cudz-ích || || páv-ích || páv-ích || ||
   88|| 7 || pekn-ými || pekn-ými || || cudz-ími || cudz-ími || || páv-ími || páv-ími || ||
   89
   90Časté chyby: záměna tvaru jednotného a množného čísla u vzoru pekný (chytrí telefón, správně chytrý telefón, ľudia, ktorý - správně ktorí)
   91
   92==== Přivlastňovací přídavná jména ==== #h.tr628a4o60xh
   93|| 1 || otcov || otcov-a || otcov-o || matkin || matkin-a || matkin-o ||
   94|| 2 || otcov-ho || otcov-ej || otcov-ho || matkin-ho || matkin-ej || matkin-ho ||
   95|| 3 || otcov-mu || otcov-ej || otcov-mu || matkin-mu || matkin-ej || matkin-mu ||
   96|| 4 || otcov-ho (živ.), otcov (neživ.) || otcov-u || otcov-o || matkin-ho (živ.), matkin (neživ.) || matkin-u || matkin-o ||
   97|| 6 || otcov-om || otcov-ej || otcov-om || matkin-om || matkin-ej || matkin-om ||
   98|| 7 || otcov-ým || otcov-ou || otcov-ým || matkin-ým || matkin-ej || matkin-ým ||
   99|| 1 || otcov-i || otcov-e || || matkin-i || matkin-e || ||
   100|| 2 || otcov-ých || otcov-ých || || matkin-ých || matkin-ých || ||
   101|| 3 || otcov-ým || otcov-ým || || matkin-ým || matkin-ým || ||
   102|| 4 || otcov-ých || otcov-e || || matkin-ých || matkin-e || ||
   103|| 6 || otcov-ých || otcov-ých || || matkin-ých || matkin-ých || ||
   104|| 7 || otcov-ými || otcov-ými || || matkin-ými || matkin-ými || ||
   105
   106=== Rytmické krácení === #h.mpnb0a1o25z8
   107Pokud dlouhé koncovce předchází dlouhá slabika, koncovka se zkrátí (celý, ale okrúhly, pošta a poštár, ale rozprávka a rozprávkar; volajúci, ale píšuci). Za dlouhou slabiku se považuje i slabika s dvojhláskou (mlieko a mliekar). Z uvedeného plyne, že se nikdy nesetkáme s dvěma dlouhými slabikami po sobě.
   108
   109Výjimky ale existují:
   110
   111 * podstatná jména středního rodu podle vzoru vysvedčenie (prútie)
   112 * v ženském rodě v množném čísle (tlačiarní)
   113 * živočišná přídavná jména podle vzoru páví (krokodílí)
   114 * přechodníková koncovka -iac (hlásiac)
   115 * předpona nie- (niečieho)
   116 * předpony ná-, zá-, sú- (súčiastka)
   117 * některé další, málo se vyskytující
   118
   119Časté chyby: 
   120
   121 * pravděpodobně vycházejí z nářečí, kdy se střídá jiné dloužení a krácení slabik (např. počitáče místo počítače).
   122 * slova ženského rodu končící na -ia: aplikáciám je správně (-ci- je jedna krátká slabika, nejde o dvouhlásku -ia-)
   123
   124=== Shoda přísudku s podmětem === #h.hc45ctehz6e1
   125Není shoda v rodu a i-y na konci slovesa, tj. Aplikácie boli je správně.
   126
   127=== Sloveso být (byť) === #h.kdwuys4gfkz7
   128Změna oproti českým tvarům byste, bychom: správně je by ste, by sme.
   129
   130Zápor v příromném čase se skládá ze dvou slov: nie je, nie som, nie sú, ale nebol. Tvary jako neisom, není, som tu není jsou hovorové.
   131
   132=== Sloveso moci (môcť) === #h.73ci8zwcs8jh
   133V přítomném čase a v přechodníku je v každém tvaru stříška nad o - vokáň (môže, môžu, môžeme, môžete, (ne)môžuc), v minulém ne (mohol, mohli).
   134
   135Varianty bez -e- jsou hovorové: možme, možte, môžme, môžte.
   136
   137Předpony s- a z-
   138
   139Jsou většinou opačně než v češtině: spôsob, stratiť, zoškrabať, zhoda, zostaviť atd.
   140
   141Shodně s češtinou: správa pamäte, stlačiť (česky také stisknout).
   142
   143Tam, kde jsou v češtině dvě varianty (každá s jiným významem), je typicky ve slovenštině jediná varianta, např. česky správa-zpráva, slovensky jen správa.
   144
   145=== Přechodník === #h.49pcik60o93x
   146Používá se víc než v češtině. Nerozlišuje rody, má tvar s koncovkou -iac nebo -úc: hlediac, vidúc.
   147
   148=== Interpunkce === #h.jqpd7ikok1nl
   149Pravidla jsou téměř shodná s českými. Poněkud benevolentní je psaní čárky před spojkami a, i, aj, ani, alebo, či v jiném poměru než slučovacím – zde je možné čásku vynechat. Čárka se ale píše (stejně jako v češtině) před výrazy a preto, a tak, a teda, a predsa, a jednako, a pritom, a to. Uvedené pravidlo platí pro spojky mezi větami i mezi větnými členy v jiném než slučovacím poměru:  např. mladý, a preto (a tak, a teda) nerozvážny.
   150
   151Spojka či má více významů: česky zda (píšeme čárku vždy) a nebo (píšeme čárku, pokud se jedná o odporovací význam).
   152
   153Nevedel, či tam má ísť. 
   154
   155Čárka před ako: ako znamená jako, jak, než. Čárka před ako se píše na stejných místech jako před jmenovanými spojkami v češtině:
   156
   157 * Je tu lepšie, ako som čakal.
   158 * Písal lepšie, ako čítal.
   159 * Nevedel, ako sa zachovať.
   160
   161Stejně jako v češtině se před ako (jako, než) čárka nepíše, pokud je jen mezi větnými členy:
   162
   163 * iný významový vzťah ako zlučovací
   164 * Tento systém sa označuje ako jazyk
   165
   166=== Pravidla sazby === #h.3w7gr5avtb6
   167Velmi podobná českým, výjimky jsou v psaní zaužívaných zkratek: t. j. (česky tj.), o. i. (česky mj.), a pod. (česky apod.).
   168
   169Pravidla pro dělení slov umožňují dělit slovo i mezi samohláskami (kromě dvouhlásek ia, ie, iu a io), např. gym-ná-zi-um (česky gym-ná-zium).
   170
   171Rozdíl je v psaní koncovek za procenty nebo čísly a v psaní spojovníku (bez 58%-ného, 5-litrový, 4-násobný).
   172
   173Podle slovenské STN 6910 se píší mezery okolo pomlčky naznačující rozsah: 5 – 10 (v češtině 5–10).
   174
   175STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností nemám k dispozici, našla jsem jen nějaké výtahy.
   176
   177== Lexikální rozdíly == #h.jt6k2maepsum
   178=== Přejímání cizích slov === #h.yswqr0c16lq3
   179Ve slovenštině je progresivnější fonetický přepis, původní přepis je potom nesprávný: např. hardvér (správně) hardware (špatně), biznis, tínedžer.  Je otázka, co se slovy, která ve slovníku nenajdeme, ale podle tohoto  přístupu jsou přepisována foneticky (např. firmvér). Podle mě má cenu  uznat obě varianty jako správné.
   180
   181=== Ostatní slova, která mohou překvapit === #h.w0slouh8335x
   182 * autentifikácia (ale autorizácia)
   183 * vypočitateľnosť (česky vyčíslitelnost)
   184 * tím (česky tým, skupina) a tým (česky tím, 7. pád zájmena ten)
   185 * užívateľ nebo používateľ (česky uživatel, slovensky vždy s dlouhým i)
   186 * tohto i tohoto - obojí se správně
   187 * káble, filtre - správné tvary, ale servery, nikoli servre
   188
   189=== Časté čechismy === #h.uodxlakea66z
   190Má cenu na ně upozornit, ale nemá podle mě cenu studenty kvůli tomu peskovat.
   191
   192 * obor (jen ve významu definiční obor; ve významu oblast, okruh je správně odbor)
   193 * doporúčať (správně odporúčať)
   194 * požiadavok (správně požiadavka, ženský rod)
   195 * vzhľadom k ... (správně vzhľadom na ...)
   196
   197== Stylistické chyby == #h.sezo2a9xidg
   198Velmi podobné jako v češtině:
   199
   200 * hromadění slov zakončených na -nie: najít příklady
   201 * používání ukazovacích zájmen ten, ta, to: najít příklady