Changes between Version 4 and Version 5 of cs/OCemSeMluvi


Ignore:
Timestamp:
Dec 3, 2013, 7:19:51 PM (10 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/OCemSeMluvi

  v4 v5  
  77=== Podzimní semestr 2013 ===
  88
  9 Kristýna Zemková: Sémantika a obrázky::
   9Kristýna Zemková: [http://nlp.fi.muni.cz/trac/research/attachment/wiki/OCemSeMluvi/semantika-ref.pdf Sémantika a obrázky]::
  1010C. Lawrence Zitnick, Devi Parikh (Microsoft Research, Virginia Tech): [http://research.microsoft.com/en-us/um/people/larryz/ZitnickParikhAbstractScenes.pdf Bringing Semantics Into Focus Using Visual Abstraction][[BR]]
  1111  dalších asi [http://research.microsoft.com/en-us/um/people/larryz/clipart/SemanticClassesRender/Classes_v1.html 200 příkladů]
  1212
  13 Adéla Kereková: Sémantická analýza založená na lingvistických a ontologických zdrojích::
   13Adéla Kereková: [http://nlp.fi.muni.cz/trac/research/attachment/wiki/OCemSeMluvi/S%C3%A9mantick%C3%A1%20anal%C3%BDza%20zalo%C5%BEen%C3%A1%20na%20lingvistick%C3%BDch%20a%20ontologick%C3%BDch%20zdroj%C3%ADch.ppt Sémantická analýza založená na lingvistických a ontologických zdrojích]::
  1414  Igor Boguslavsky (Artificial Intelligence Department – Universidad Politécnica de Madrid) [http://www.meaningtext.net/mtt2011/proceedings/papers/Boguslavsky.pdf Semantic Analysis Based on Linguistic and Ontological Resources]
   15
   16Květa Mrštíková: Jak vyprávět příběhy::
   17  Neil !McIntyre and Mirella Lapata (School of Informatics, University of Edinburgh): [http://aclweb.org/anthology//P/P09/P09-1025.pdf Learning to Tell Tales: A Data-driven Approach to Story Generation]