wiki:cs/NlpNeniDokonale

Version 5 (modified by Vít Baisa, 9 years ago) (diff)

--

NLP ještě dlouho nebude dokonalé…

http://revealingerrors.com/pyblosxom-images/translate_server_error.jpg Nechť tato stránka funguje jako shromaždiště všech roztomilých příkladů nedokonalosti NLP nástrojů vyvíjených ať už zde či někde jinde.

Osobní převzetí není možné, pouze v případě objednání montáže volat předem pro stanovení ceny''

  • interpretace syntu (dodal Vašek N.): pokud si přejete namontovat volata, budeme příst, abychom stanovili cenu

O hotovostní zálohy si prosím piště nejpozději do pátku.

  • interpretace desambu (dodal Vašek N.): prosím nejpozději do pátku a u toho pištím

Translate server error

Příběhy ze Slovníkových Příkladů

Engrish

http://languagelog.ldc.upenn.edu/myl/traductions_merde_035.jpg

Autokorektor

Siri

Statistický strojový překlad

  • Ve skladbě „International music“ skupiny Kraftwek zní slova „mezinárodní hudba“ v různých jazycích. V češtině je to ale chybně: International music na Youtube, od pozice 4:26. Hádáme, že za touto chybou stojí statistický strojový překlad. Srovnejte s překladem stejné fráze podle Google translate. V učicích datech pravděpodobně bylo mnohem častěji přídavné jméno, například „Mezinárodní hudební festival“. Kraftwerk vystupují podobni robotům (nebo dokonce místo sebe používají figuríny v podobě robotů) a zkreslují svůj hlas vokodérem. Můžeme tedy říci, že tato chyba, způsobena strojovým překladem, se ke skupině dobře hodí.

Speech Recognition