wiki:cs/LangToolsLinks

Version 22 (modified by x413827, 6 years ago) (diff)

--

Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje

Nejpopulárnější

 • SKeLL
  • pomůcky při učení angličtiny
 • CZ accent
  • nástroj na doplňování diakritiky do textů psaných bez háčků a čárek

Úrovně jazykové analýzy

Morfologie (slovní tvary, základní tvary slova, slovní druhy)

Syntax (rozdělení textu na věty, větný rozbor, závislosti větných členů)

 • Synt a SET
  • syntaktické analyzátory - programy určující strukturu věty

Slovníky

 • DEBDict
  • prohlížeč slovníků, volně přístupných několik slovníků češtiny
 • McTranslate
  • studentský projekt agregace překladových slovníků

Sémantika (význam textu, rozpoznání klíčových slov, rozpoznání anaforických vztahů, rozpoznání charakteru textu)

 • Aara
  • částečné rozpoznání anaforických vztahů

Generování textu

Hry s účelem (games with a purpose) a semtam nějaká bez účelu

 • X-Plain
  • hra Activity (neboli Kufr) s počítačem - popisování a hádání předmětů
 • 20 questions
  • hra Myslím si zvíře - počítač uhádne, na co myslíte

Vybrané další nástroje (poněkud technického rázu)

 • jusText
  • nástroj na odstraňování netextových částí webových stránek
 • onion
  • program na odstraňování duplicitních částí textu
 • chared
  • program na rozpoznávání kódování textů
 • Gensim
  • systém, který umožňuje určit témata, o kterých se v píše v daném textu

Další