wiki:cs/DigitalHumanities

Version 1 (modified by Zuzana Nevěřilová, 4 years ago) (diff)

--

Digital Humanities

Centrum zpracování přirozeného jazyka je spoluřešitelem projektu LINDAT/CLARIAH (https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/humanitni-vedy/lindat-clariah-cz/). Považujeme za důležité zpřístupňovat data a techniky jejich zpracování humanitním vědcům. Tato stránka stručně popisuje projekty studentů předmětu PLIN064 Úvod do Digital Humanities. Chtěli bychom, aby studentská témata ukazovala, co všechno je v digital humanities možné.