wiki:cs/DigitalHumanities

Digital Humanities

Centrum zpracování přirozeného jazyka je spoluřešitelem projektu LINDAT/CLARIAH (https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/humanitni-vedy/lindat-clariah-cz/). Považujeme za důležité zpřístupňovat data a techniky jejich zpracování humanitním vědcům. Tato stránka stručně popisuje projekty studentů předmětu PLIN064 Úvod do Digital Humanities. Chtěli bychom, aby studentská témata ukazovala, co všechno je v digital humanities možné.

Last modified 3 years ago Last modified on Feb 3, 2020, 3:55:13 PM