wiki:cs/Databaze

Version 3 (modified by xkocinc, 9 years ago) (diff)

--

Jak používat databáze

MySQL

  • `mysql` najdete na stroji `athena`
  • pokud chcete v databázi správně zobrazovat a používat speciální znaky, nezapomeňte nastavit znakovou sadu a způsob porovnávání (collation),
    např. takto: `alter database <jméno databáze> default character set utf8 collate utf8_czech_ci;`
  • textový klient se jmenuje mysql, přihlásit se můžete pomocí
    `mysql -u<uživatelské jméno> -p <jméno databáze>`