wiki:cs/Databaze

Version 2 (modified by xkocinc, 9 years ago) (diff)

--

Jak používat databáze

MySQL

  • mysql najdete na stroji athena
  • pokud chcete v databázi správně zobrazovat a používat speciální znaky, nezapomeňte nastavit znakovou sadu a způsob porovnávání (collation), např. takto: `alter database <jméno databáze> default character set utf8 collate utf8_czech_ci;`
  • textový klient se jmenuje mysql, přihlásit se můžete pomocí `mysql -u<uživatelské jméno> -p <jméno databáze>`