Changes between Version 5 and Version 6 of cs/DODPhD


Ignore:
Timestamp:
Feb 9, 2015, 2:22:39 PM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/DODPhD

  v5 v6  
  33
  44== Lidé == #Lid.2BAOk-
  5 Centrum ZPJ  má tři školitele (doc. !PhDr. Karel Pala, CSc., doc. Aleš Horák Ph.D., doc. RNDr. Petr Sojka  Ph.D.), 4 Ph.D. (Marek Grác, Dana Hlaváčková, Pavel Rychlý, Pavel Šmerk), spoustu Ph.D. studentů.  Studují u nás studenti oborů Umělá inteligence a zpracování přirozeného  jazyka (FI) a Český jazyk a počítačová lingvistika (FF), kterým vedeme  závěrečné kvalifikační práce. 
   5Centrum ZPJ  má tři školitele (doc. !PhDr. Karel Pala, CSc., doc. Aleš Horák Ph.D., doc. RNDr. Petr Sojka  Ph.D.), několik postdoků (Marek Grác, Dana Hlaváčková, Pavel Rychlý, Pavel Šmerk, Vojtěch Kovář, Zuzana Nevěřilová), spoustu Ph.D. studentů.  Studují u nás studenti oborů Umělá inteligence a zpracování přirozeného  jazyka (FI) a Český jazyk a počítačová lingvistika (FF), kterým vedeme  závěrečné kvalifikační práce. 
  66
  77== Stroje == #Stroje
   
  1414
  1515== Prostředí == #Prost.2BAVk-ed.2BAO0-
  16 Máme 2 místnosti na FI pro studenty pracující na projektech v CZPJ (B203, B206). Po přestavbě budovy FI budeme mít víc.
   16Máme 2 místnosti na FI pro studenty pracující na projektech v CZPJ (B203, B206).
  1717
  1818Většina doktorandů se často a aktivně účastní prestižních mezinárodních konferencí, např.:
   
  3636 * Kolokvium mladých jazykovedcov
  3737 * Slovko
   38 * Korpusová lingvistika
  3839
  3940Řada sborníků z těchto konferencí je v ISI Web of Knowledge. 
   
  4950 * morfologická analýza (ajka, desamb, guesser, příručka)
  5051 * syntaktická analýza (synt, SET, DIS)
  51  * sémantická analýza (anaphora resolution, sémantické sítě, common sense, kvantitativní analýza textu)
   52 * sémantická analýza (anaphora resolution, sémantické sítě, common sense, opinion mining, kvantitativní analýza textu)
  5253 * logická analýza (vyplývání, transparentní intenzionální logika)
  5354 * lexikální zdroje (named entities, multi-word expressions, sémantické sítě)
  5455 * strojový překlad (česko-slovenský, altrnativní přístupy ke Google Translate)
  5556 * umělá inteligence (rozhodování, agentové systémy, umělí hráči)
   57 * zpracování velkých dat
  5658
  5759Software, který se používá (i jinde než u nás):