wiki:cs/DODPhD

Version 5 (modified by Zuzana Nevěřilová, 9 years ago) (diff)

--

Pro zájemce o doktorské studium

Centrum zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) je jedno z pracovišť na MU]. Jsme také jedno z nejlepších pracovišť zabývajících se zpracováním přirozeného jazyka v ČR.

Lidé

Centrum ZPJ má tři školitele (doc. PhDr. Karel Pala, CSc., doc. Aleš Horák Ph.D., doc. RNDr. Petr Sojka Ph.D.), 4 Ph.D. (Marek Grác, Dana Hlaváčková, Pavel Rychlý, Pavel Šmerk), spoustu Ph.D. studentů. Studují u nás studenti oborů Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka (FI) a Český jazyk a počítačová lingvistika (FF), kterým vedeme závěrečné kvalifikační práce.

Stroje

Současné vybavení:

 • diskové pole IBM DS3512 o kapacitě 92 TB složené z 2TB disků („neRAIDovaná“ kapacita)
 • desktopy: 8 GB RAM, 2 TB disky a procesor core i7
 • 2 4socketové 12jádrové (AMD 6238) servery, každý s kapacitou 32 GB RAM
 • možnost využití výpočetní síly z CERIT-Scientific Cloud.

Prostředí

Máme 2 místnosti na FI pro studenty pracující na projektech v CZPJ (B203, B206). Po přestavbě budovy FI budeme mít víc.

Většina doktorandů se často a aktivně účastní prestižních mezinárodních konferencí, např.:

 • CICLing - Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistic
 • COLING - International Conference on Computational Linguistics
 • EACL - European Chapter of the ACL
 • Euralex - European Association for Lexicography
 • GWC - Global Wordnet Conference
 • LREC - International Conference on Language Resources and Evaluation
 • LTC - Language & Technology Conference
 • NLPCS - International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science
 • PACLIC - Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation
 • TSD - International Conference on Text, Speech and Dialogue

Lidé z CZPJ patří do programových rad některých konferencí či mezi recenzenty nebo pomocné recenzenty (subreviewers).

Místní konference:

 • Kognice
 • Kolokvium mladých jazykovedcov
 • Slovko

Řada sborníků z těchto konferencí je v ISI Web of Knowledge.

Spolupořádáme konferenci TSD. Pořádáme workshop RASLAN - Recent Advances in Slavonic NLP.

Projekty

přehled grantových projektů

Témata

Pracujeme hlavně v oblastech:

 • morfologická analýza (ajka, desamb, guesser, příručka)
 • syntaktická analýza (synt, SET, DIS)
 • sémantická analýza (anaphora resolution, sémantické sítě, common sense, kvantitativní analýza textu)
 • logická analýza (vyplývání, transparentní intenzionální logika)
 • lexikální zdroje (named entities, multi-word expressions, sémantické sítě)
 • strojový překlad (česko-slovenský, altrnativní přístupy ke Google Translate)
 • umělá inteligence (rozhodování, agentové systémy, umělí hráči)

Software, který se používá (i jinde než u nás):

 • jazykové inženýrství (czaccent, příručka)
 • korpusové nástroje (Sketch Engine, Corpus Builder)
 • lexikální nástroje (DEB, slovník současné češtiny)

software k vyzkoušení