Changes between Version 4 and Version 5 of cs/DODPhD


Ignore:
Timestamp:
Jul 22, 2014, 1:08:33 PM (8 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/DODPhD

  v4 v5  
  1 = Den otevřených dveří pro zájemce o doktorské studium = #Den_otev.2BAVk-en.2BAP0-ch_dve.2BAVkA7Q_pro_z.2BAOE-jemce_o_doktorsk.2BAOk_studium
  2 Jsme jedno z nejlepších pracovišť na FI MU. Jsme také jedno z nejlepších pracovišť zabývajících se NLP v ČR.
   1= Pro zájemce o doktorské studium = #Den_otev.2BAVk-en.2BAP0-ch_dve.2BAVkA7Q_pro_z.2BAOE-jemce_o_doktorsk.2BAOk_studium
   2Centrum zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) je jedno z pracovišť na [http://www.fi.muni.cz|FI MU]]. Jsme také jedno z nejlepších pracovišť zabývajících se [[cs/ZpracovaniPrirozenehoJazyka|zpracováním přirozeného jazyka]] v ČR.
  33
  44== Lidé == #Lid.2BAOk-
  5 Centrum ZPJ  má tři školitele (doc. !PhDr. Karel Pala, CSc., doc. Aleš Horák Ph.D., doc. RNDr. Petr Sojka  Ph.D.), 7 Ph.D. (Marek Grác, Dana Hlaváčková, Aleš Horák, Eva Mráková,  Jan Pomikálek, Pavel Rychlý, Pavel Šmerk), spoustu Ph.D. studentů.  Studují u nás studenti oborů Umělá inteligence a zpracování přirozeného  jazyka (FI) a Český jazyk a počítačová lingvistika (FF), kterým vedeme  závěrečné kvalifikační práce. 
   5Centrum ZPJ  má tři školitele (doc. !PhDr. Karel Pala, CSc., doc. Aleš Horák Ph.D., doc. RNDr. Petr Sojka  Ph.D.), 4 Ph.D. (Marek Grác, Dana Hlaváčková, Pavel Rychlý, Pavel Šmerk), spoustu Ph.D. studentů.  Studují u nás studenti oborů Umělá inteligence a zpracování přirozeného  jazyka (FI) a Český jazyk a počítačová lingvistika (FF), kterým vedeme  závěrečné kvalifikační práce. 
  66
  77== Stroje == #Stroje
  88Současné vybavení:
  99
  10  * diskové pole IBM DS3512 o kapacitě 92 TB složené z 2TB disků (!,,neRAIDovaná kapacita) 
  11 
  12 
  13 
  14 Chystané aktualizace HW: 
  15 
  16  * desktopy, 8 GB RAM, 2 TB disky a procesor core i7
   10 * diskové pole IBM DS3512 o kapacitě 92 TB složené z 2TB disků („neRAIDovaná“ kapacita) 
   11 * desktopy: 8 GB RAM, 2 TB disky a procesor core i7
  1712 * 2 4socketové 12jádrové (AMD 6238) servery, každý s kapacitou 32 GB RAM
  18 
  19 Možnost využití výpočetní síly z [http://www.cerit-sc.cz/cs/index.html CERIT-Scientific Cloud].
   13 * možnost využití výpočetní síly z [http://www.cerit-sc.cz/cs/index.html CERIT-Scientific Cloud].
  2014
  2115== Prostředí == #Prost.2BAVk-ed.2BAO0-
  22 Máme 2 místnosti na FI pro studenty pracující na projektech v NLP (B203, B206). Po přestavbě budovy FI budeme mít víc.
   16Máme 2 místnosti na FI pro studenty pracující na projektech v CZPJ (B203, B206). Po přestavbě budovy FI budeme mít víc.
  2317
  2418Většina doktorandů se často a aktivně účastní prestižních mezinárodních konferencí, např.:
   
  3529 * [http://www.tsdconference.org/ TSD] - International Conference on Text, Speech and Dialogue
  3630
  37 
   31Lidé z CZPJ patří do programových rad některých konferencí či mezi recenzenty nebo pomocné recenzenty (''subreviewers'').
  3832
  3933Místní konference:
   
  4842
  4943== Projekty == #Projekty
  50 Pracujeme na projektech:
  51 
  52  * [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LC536 LC536] - Centrum komputační lingvistiky (2005-2011, MSM/LC)
  53 
  54 
  55  * [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GAP401%2F10%2F0792 GAP401/10/0792] - Temporální aspekty znalostí a informací (2010-2012, GA0/GA)
  56 
  57 
  58  * [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=7E10057 7E10057] - Pattern REcognition-based Statistically Enhanced MT (2010-2012, MSM/7E)
  59 
  60 
  61  * [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=VF20102014003 VF20102014003] - Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu (2010-2014, MV0/VF)
  62 
  63 
  64  * [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA407%2F07%2F0679 GA407/07/0679] - Právní e-slovník - PES
  65 
  66 
  67  * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/eudml/ EuDML] - Evropská digitální matematická knihovna
  68 
  69 
   44[[cs/GrantoveProjekty|přehled grantových projektů]]
  7045
  7146== Témata == #T.2BAOk-mata
   
  8661 * lexikální nástroje (DEB, slovník současné češtiny)
  8762
  88 Z toho plyne, že pracujeme nejen s jazykem, ale i obecněji s velkými daty.
   63[[cs/LangToolsLinks|software k vyzkoušení]]