wiki:cs/Cestina

Version 2 (modified by Zuzana Nevěřilová, 8 years ago) (diff)

--

Nástroje pro zpracování českých textů

Zpracování češtiny věnujeme v Centru zpracování přirozeného jazyka značnou pozornost. Podívejte se, jaké nástroje pro zpracování českých textů vyvíjíme.

Doplnění diakritiky

czaccent

Tokenizace

unitok

Segmentace na věty

Morfologická analýza

ajka, majka, odkaz na vysvětlení morfologických značek

Morfologická desambiguace

desamb

Syntaktická analýza

analyzátory synt a SET

Český stoplist

stoplist slov a stoplist základních tvarů

Lexikální databáze

český WordNet, VerbaLex, klasické české slovníky (SSČ, SSJČ, PSJČ)

Sémantická analýza

rozpoznávání anafor, vyhledávání klíčových frází (témat), aktuální členění větné