Changes between Version 53 and Version 54 of cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka


Ignore:
Timestamp:
Jul 13, 2015, 1:48:26 PM (8 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka

  v53 v54  
  88
  99CZPJ také vyvíjí pedagogickou činnost, jejímž cílem je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů.
   10
   11''' [[http://nlp.fi.muni.cz/projekty/|Vybrané projekty]]'''
  1012
  1113== Co najdete na nlp.fi.muni.cz? ==
   
  2325  </div> <!-- panel general -->
  2426 
  25 <div id="panel-students">
  26 '''[[cs/ProStudenty|Pro zájemce o spolupráci a studenty]]:'''
  27  * [[cs/Zaciname|Informace a FAQ]]
  28  * [[cs/Zajimave|Zajímavé texty]]
  29  * [[cs/Terminologie| Stručný terminologický slovník počítačové lingvistiky]]
  30  * [[cs/LaboratorniSeminar|Seminář zpracování přirozeného jazyka (PV173)]]
  31  * [[cs/Specializace|Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka]]
  32  * [[cs/TemataBP|Aktuálně nabízená témata bakalářských prací]]
  33  * [[cs/TemataDP|Aktuálně nabízená témata diplomových prací]]
   27  <div id="panel-students">
   28    <div class="panel-header"><a href="cs/ProStudenty">Pro zájemce o spolupráci a studenty</a></div>
   29    <div class="panel-content">
   30      <ul>
   31        <li><a href="cs/Zaciname">Informace a FAQ</a></li>
   32        <li><a href="cs/Zajimave">Zajímavé texty</a></li>
   33        <li><a href="cs/Terminologie">Stručný terminologický slovník počítačové lingvistiky</a></li>
   34        <li><a href="cs/LaboratorniSeminar">Seminář zpracování přirozeného jazyka (PV173)</a></li>
   35        <li><a href="cs/Specializace">Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka</a></li>
   36        <li><a href="cs/TemataBP">Aktuálně nabízená témata bakalářských prací</a></li>
   37        <li><a href="cs/TemataDP">Aktuálně nabízená témata diplomových prací</a></li>
   38      </ul>
   39  </div> <!-- panel students -->
   40 
   41  <div id="panel-research">
   42    <div class="panel-header"><a href="cs/Vyzkum">Výzkum a práce v CZPJ</a></div>
   43    <div class="panel-content">
   44      <ul>
   45        <li><a href="cs/VerbaLex">VerbaLex</a></li>
   46        <li><a href="SketchEngine">SketchEngine</a></li>
   47        <li><a href="cs/Publikace">Publikace členů CZPJ</a></li>
   48        <li><a href="https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/wiki/private/Publikovani">Publikování (trac)</a></li>
   49        <li><a href="cs/Licence">Licence a prohlášení</a></li>
   50      </ul>
   51  </div> <!-- panel research -->
  3452
  35 {{{#!html
  36 </div> <!-- panel students -->
  37 }}}
  38 
  39 {{{#!html
  40 <div id="panel-research">
  41 }}}
  42 
  43 '''[[cs/Vyzkum|Výzkum a práce v CZPJ]]:'''
  44  * [[cs/VerbaLex|VerbaLex]]
  45  * [[cs/SketchEngine|SketchEngine]]
  46  * [[cs/Publikace|Publikace členů CZPJ]]
  47  * [https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/wiki/private/Publikovani Publikování (trac)]
  48  * [[cs/Licence|Licence a prohlášení]]
  49 
  50 {{{#!html
  51 </div> <!-- panel research -->
  52 }}}
  53 
  54 {{{#!html
  55 <div id="panel-public">
  56 }}}
  57 
  58 '''[[cs/ProVerejnost|Obecné informace:]]'''
  59  * [[cs/NlpVTv|CZPJ v médiích]]
  60  * [[cs/Lide|Lidé v CZPJ]]
  61  * [[cs/GrantoveProjekty|Grantové projekty CZPJ]]
  62  * [[cs/TSDKonference|Konference Text, Speech and Dialogue]]
  63  * [[cs/DenOtevrenychDveri|Den otevřených dveří]]
  64  * [[cs/Historie|Historie]]
  65  * [[cs/Kontakt|Kontakt]]
  66 
  67 {{{#!html
  68 </div> <!-- panel public -->
   53  <div id="panel-public">
   54    <div class="panel-header"><a href="cs/ProVerejnost">Obecné informace</a></div>
   55    <div class="panel-content">
   56      <ul>
   57        <li><a href="cs/NlpVTv">CZPJ v médiích</a></li>
   58        <li><a href="cs/Lide">Lidé v CZPJ</a></li>
   59        <li><a href="cs/GrantoveProjekty">Grantové projekty CZPJ</a></li>
   60        <li><a href="cs/TSDKonference">Konference Text, Speech and Dialogue</a></li>
   61        <li><a href="cs/DenOtevrenychDveri">Den otevřených dveří</a></li>
   62        <li><a href="cs/Historie">Historie</a></li>
   63        <li><a href="cs/Kontakt">Kontakt</a></li>
   64    </ul>
   65  </div> <!-- panel public -->
  6966</div> <!-- panels -->
  7067}}}
  71 
  72 ''' [[https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/|Informační systém CZPJ (NLP IS)]]'''
  73 
  74 ''' [[http://nlp.fi.muni.cz/projekty/|Vybrané projekty]]'''
  7568
  7669