wiki:cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka

Version 53 (modified by xkocinc, 8 years ago) (diff)

--

Centrum zpracování přirozeného jazyka

Centrum zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Naše práce se týkají zejména korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat.

CZPJ také vyvíjí pedagogickou činnost, jejímž cílem je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů.

Co najdete na nlp.fi.muni.cz?

'''[[cs/ProStudenty|Pro zájemce o spolupráci a studenty]]:''' * [[cs/Zaciname|Informace a FAQ]] * [[cs/Zajimave|Zajímavé texty]] * [[cs/Terminologie| Stručný terminologický slovník počítačové lingvistiky]] * [[cs/LaboratorniSeminar|Seminář zpracování přirozeného jazyka (PV173)]] * [[cs/Specializace|Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka]] * [[cs/TemataBP|Aktuálně nabízená témata bakalářských prací]] * [[cs/TemataDP|Aktuálně nabízená témata diplomových prací]] {{{#!html
}}} {{{#!html
}}} '''[[cs/Vyzkum|Výzkum a práce v CZPJ]]:''' * [[cs/VerbaLex|VerbaLex]] * [[cs/SketchEngine|SketchEngine]] * [[cs/Publikace|Publikace členů CZPJ]] * [https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/wiki/private/Publikovani Publikování (trac)] * [[cs/Licence|Licence a prohlášení]] {{{#!html
}}} {{{#!html
}}} '''[[cs/ProVerejnost|Obecné informace:]]''' * [[cs/NlpVTv|CZPJ v médiích]] * [[cs/Lide|Lidé v CZPJ]] * [[cs/GrantoveProjekty|Grantové projekty CZPJ]] * [[cs/TSDKonference|Konference Text, Speech and Dialogue]] * [[cs/DenOtevrenychDveri|Den otevřených dveří]] * [[cs/Historie|Historie]] * [[cs/Kontakt|Kontakt]] {{{#!html
}}} ''' [[https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/|Informační systém CZPJ (NLP IS)]]''' ''' [[http://nlp.fi.muni.cz/projekty/|Vybrané projekty]]''' == Zajímavé aktuality == [[Image(/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/Aktuality/mjuni.jpg, width=350px, align=right)]] Centrum zpracování přirozeného jazyka se zapojilo do výuky na Masarykově Juniverzitě. Studenti ve věku 9 až 12 let se dozvěděli, jak funguje prediktivní psaní v mobilních telefonech, a vyzkoušeli si řadu softwarových nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka. Moc nás to bavilo, zase se těšíme na září. Více informací: http://www.mjuni.cz {{{#!html
>> Všechny aktuality
}}}

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip