wiki:YodaSpeak

Generátor yodovštiny pro češtinu

http://yodaspeak.co.uk/

Ukázka: Impossible, this next test is, to solve it make no attempt.

Mohla by to být vtipná aplikace pro potřeby zviditelňování NLP centra.

Citace z anglické Wikipedie: Yoda's speech syntax has been analyzed and discussed by academic syntacticians, who found it somewhat inconsistent, but could extrapolate that "Yodic" has object–subject–verb word order.

Zuzka:

můžeš zkusit můj prográmek wordorder.py. Je v /home/xpopelk/projekty/para/module/wordorder.py, jsou tam další možná užitečné kousky. Pracuje na úrovni klauzí, takže aby to odpovědělo tak, jaks odpověděl Ty, bys to musel ještě upravit. V /home/xpopelk/projekty/para/module/wordorder.txt jsou "povolené" přesmyčky. Vstupem je výstup ze SETu s přepínačem --marx. Funguje to tak, že se ten vstup ze SETu načte jako objekt Clause, který má seznam větných členů (sentence_parts). Každej z nich má nějakou roli: Constituent.OBJ, Constituent.SUBJ, Constituent.VERB atd. Tohle není nějak úpně domyšlené. Z těch konstituentů se vytvoří "schéma" věty, které se pak hledá v seznamu povolených vět. Můžeš zkusit zadat jiná schémata povolených vět a třeba to bude fungovat. Pak se vygeneruje věta (nahradí se klitika - i když zatím jen jeden, změní se první písmeno na velké, upraví se tvar slovesa, pokud je to nutné atd.).

xpopelk@aurora:~/projekty/para/module$ cat tmp5.set | python wordorder.py -s wordorder.txt
Ten pes se mu vysmál.
SUBJ REFL CLIT1 VERB
[u'Ten pes se vysm\xe1l jemu.', u'Vysm\xe1l se mu ten pes.']
Last modified 10 years ago Last modified on Jun 14, 2013, 8:12:22 AM