wiki:WikiStart

Version 22 (modified by xkocinc, 10 years ago) (diff)

--

Centrum zpracování přirozeného jazyka

Centrum zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název jazykové inženýrství (language engineering).

Zajímavé aktuality

Nedávno (2013) vyšla v MIT PRESS kniha světově známého lexikografa Patricka Hankse, který v minulosti (2006-2008) působil v Centru ZPJ na FI MU v rámci grantu podporovaného Akademií věd České republiky. Patrick Hanks v ní nabízí rozsáhlé empirické zkoumání užití slov a významu v jazyce a rovněž i teoretický přístup založený na textových korpusech, který pomáhá lidem porozumět, jak se slova pojí do kolokací a konstrukcí. Plný název: Lexical Analysis: Norms and Exploitations, MIT PRESS 2013, Cambridge Mass., 462 s.

Co najdete na nlp.fi.muni.cz?

Na čem pracujeme v NLP centru?

A co vlastně mohou mít společného počítače a jazyk? Vyzkoušejte si naše jazykové nástroje.

Studium:

NLP:

Obecné informace:

Informační systém NLP centra

Vybrané projekty

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip