wiki:Jinak

Otázka: Které české slovo se čte jinak a píše jinak?

Jak by se ta otázka dala naprogramovat?

Řešením by mohlo být například:

if word.write(x) and word.read(y) and x!=y:
    print(word)

A nebo:

if word.write("jinak") and word.read("jinak"):
    print(word)
Last modified 13 months ago Last modified on Nov 10, 2021, 9:41:55 AM